aritmetik

 

aritmetik

Aritmetik; matematiğin sayılar arasındaki ilişkiler ile sayıların problem çözmede kullanımı ile ilgilenen dalı. Aritmetik kavramı ile genellikle sayılar teorisi, ölçme ve hesaplama (toplama, çıkarma, çarpma, bölme, üs alma, kök alma) kastedilir. Bununla birlikte bazı matematikçiler daha karmaşık çeşitli işlemleri de aritmetik başlığı altında değerlendirirler.

Aritmetik, matematiğin en eski ve en temel dalıdır. Basit günlük hesaplamalardan ileri bilimsel ve işletme hesaplarına kadar birçok işte hemen herkes tarafından kullanılır.

abaküs
Basit aritmetik işlemlerde kullanılan bir abaküs


{tocify} $title={İçindekiler}

aritmetik ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

aritmetik, -ği

Fransızca arithmétique

1. isim, matematik Matematiğin, konusu sayılar, bunların özellikleri ve işlemler olan kolu, hesap.

2. sıfat Matematikle ilgili.

Eğitim Terimleri Sözlüğü - 1974

Türkçe: hesap, İngilizce: arithmetic, Fransızca: arithmétique

Matematiğin sayılarla ilgili bölümünü temel alan, sayıların özellik ve işlemlerini anlatan ders.

Matematik Terimleri Sözlüğü - 1983

İngilizce: arithmetic, Fransızca: arithmétique, Almanca: Zahlentherie, Arithmetik, Diğer: Az. hesab

1,2,3,4,... pozitif tam sayılar kümesindeki toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinin özeliklerini inceleyen matematik dalı.

Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu - 1963

Türkçe: ilm-i hisab, Fransızca: arithmétique

(matematik)

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu - 2007

arithmetic

aritmetik

Etimoloji

Türkçeye Fransızcadan geçen sözcük Yunanca "sayı" anlamına gelen arithmos (αριθμός) ve "sanat" anlamına gelen tekhnê kökünden gelir ve birebir anlamı sayma sanatıdır.

Kelime Kökeni

Fransızca aynı anlama gelen arithmetique sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca arithmetikē αριθμετική  "sayı saymaya ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca arithmós αριθμός  "sayı" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ərəi-dhmo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *rē(i)- "saymak, akıl yürütmek" kökünden türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ c (1938) : ortaokulda aritmetik ve geometri mevzuları hakkında ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski