asrısaadet

 

asrısaadet
Peygamber Muhammed ve Müslüman ordusunun Mekke'ye ilerleyişini gösteren bir tasvir, y. 630. (Siyer-i Nebi)

Asr-ı Saadet ya da Mutluluk Dönemi, İslam tarihinde Muhammed'in hayatta olduğu döneme denir.

Arapça "asr" (zaman, çağ) ve "saâdet" (mutluluk, bahtiyarlık) kelimelerinden meydana gelen asr-ı saâdet terimi, ''mutluluk dönemi, insanların en bahtiyar oldukları çağ'' anlamına gelmektedir. Asr-ı Saadet kendi içerisinde iki ana bölümde incelenir: Bunlar Mekke dönemi ve Medine dönemidir. Mekke dönemi daha çok İslam dininin doğuşu, ilk Müslüman topluluk, ahlâki ve dinî değerlerin Müslümanlar tarafından benimsenişi, var olan dinî inanç ile İslam'ın çatışması, Müslümanların Mekkelilerce maruz kaldığı zorbalıklar ve buna karşı olan direnişleri içerir. Bu dönem, 622 yılındaki Hicret ile beraber sona erer. Medine döneminde ise, İslam Devleti'nin ve toplumun kuruluşu ile daha siyasi ve toplumsal bir dönem olup, çeşitli savaşlara ve hem siyasal otorite hem de toplumsal refah anlamında yükseliş arz eden bir zaman dilimidir. 10 yıllık bu dönemde bütün Arap Yarımadası, Peygamber Muhammed komutasındaki Müslümanların idaresine girmiştir. Bu dönem, Muhammed'in 632'deki ölümü ile sona ermiştir.

Bu tarihten ve dönemden sonra, İslam tarihinin ikinci devresi olan Dört Halife Dönemi başlamıştır; ama Asr-ı Saadet terimi bazen Dört Büyük Halife dönemi için de kullanılmaktadır.

Hakkında bilgi nedir?

  • Türkçe adı: Mutluluk Dönemi
  • Tarihi: yaklaşık 610 - 632
  • Süre: 22 yıl
  • Mekân: Arap Yarımadası
  • Konum: Hicaz
  • Tür: Dinî, askerî, siyasi
  • Konu: İslam

asrısaadet ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim, din bilgisi, (a'srısaa:det), Arapça ʿaṣr + saʿādet

Hz. Muhammed'in yaşadığı zaman, saadet asrı, devrisaadet.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski