biz

 

biz

biz ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

biz (I)

1. zamir Çokluk birinci kişiyi gösteren söz:

      "Biz, Türkler, bütün tarihî hayatımızca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz!" - Atatürk

2. zamir Bazen teklik birinci kişi zamiri `ben` yerine kullanılan bir söz:

      "Biz kendisini aldığımız zaman vücudu pek ince idi." - Hüseyin Rahmi Gürpınar

biz (II)

1. isim Katı bir şeyi dikerken iğne geçirecek yeri delmek için kullanılan, çelikten yapılmış, sivri uçlu ve ağaç saplı araç, tığ:

      Kunduracı bizi.

2. isim Maraş işinde kalın karton parçalarının iğneyi kırmamasını sağlamak ve delik delmek işleminde kullanılmak üzere hazırlanmış tahta saplı, ince sivri uçlu bir çuvaldız türü.

biz (III)

isim, hayvan bilimi

Ülkemiz sularında yaşayan bir tür mersin balığı, şip (Acipenser nudiventris).

Kelime Kökeni

biz (I)

Eski Türkçe biz sözcüğünden evrilmiştir.

biz (II)

Eski Türkçe bi "keskin veya sivri şey" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. bile- maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

biz (I)

biz "birinci çoğul şahıs zamiri" [ Orhun Yazıtları (735) : öküş tiyin neke korkur biz [kalabalık diye neden korkuyoruz?] ]

biz (II)

biz "sivri bir alet, iğ" [ İbni Mühenna, Lugat (1300 yılından önce) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski