hava

 

hava

Hava; Dünya'yı çevreleyen, çoğunluğu azot ve oksijenden müteşekkil, renksiz ve kokusuz gaz kütlesi. Hava tüm canlılar için hayati öneme sahiptir. Hayvanlar, bitkiler ve insanlar havasız bir ortamda yaşayamazlar. Yerküreyi saran gaz kütlesine atmosfer adı verilmektedir. Atmosferdeki hava tabakasının kalınlığı 150 km'dir. Atmosferin diğer adı da hava küredir. Bunun sadece 12 km'si canlıların yaşamasına elverişlidir. Yeryüzünden uzaklaştıkça hava tabakasının yoğunluğu azalır. Atmosfer, yerkürenin etrafında adeta düzenleyici ve koruyucu bir örtü şeklindedir.

Havada bulunan gazlar üç grupta toplanır:

  • Havada devamlı bulunan ve çoğunlukla miktarları değişmeyen gazlar (azot, oksijen ve diğer asal gazlar)
  • Havada devamlı bulunan ve miktarları azalıp çoğalan gazlar (karbondioksit, su buharı, ozon)
  • Havada her zaman bulunmayan gazlar (kirleticiler)

{tocify} $title={İçindekiler}

Bileşimi

Kuru havayı oluşturan temel gazlar şunlardır:

GazFormülOran (%)
AzotN278.084
OksijenO220.946
ArgonAr0.930
KarbondioksitCO20.034

hava ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

Arapça hevā

1. isim Hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların solunumuna yarayan, renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı.

2. isim Meteoroloji ile ilgili olayların bütünü:

      "Hava biraz bozukçaydı, dışarıda serin bir yağmur çiseliyordu." - Memduh Şevket Esendal

3. isim Canlılar üzerindeki etkisine göre hava yuvarının durumu:

      "Havanın üşütecek kadar serinlemiş olmasına göre sabah yakın." - Reşat Nuri Güntekin

4. isim Gökyüzü:

      Havada bir tek bulut yok.

5. isim Çevreyi kuşatan boşluk:

      Tozlar havada uçuşuyordu.

6. isim Esinti:

      Bugün hava olursa yelkenli kalkacak.

7. isim Müzik parçalarında tür:

      "Kâğıthane havası tutturur, bahriye çiftetellisi çalardık." - Sait Faik Abasıyanık

8. isim Müzik aletlerinden çıkan ses perdesi.

9. sıfat, mecaz Sonuçsuz, anlamsız, boş (durum, davranış, söz):

      Bu sözlerin sonu hava.

10. isim, mecaz Görünüş, davranış, söz vb. için bir kimsenin durumunu belirten özellik:

      "Buna rağmen öyle kibar ve asil havası vardır ki bu damga bile onu çirkinleştiremez, inadına daha bir uçarı, daha bir sevimli yapar." - Haldun Taner

11. isim, mecaz Tarz, üslup:

      "Namık Kemal'e, Tevfik Fikret'e başarılı nazireler yazmıştır. Onların diliyle, onların sesiyle, onların havasıyla..." - Yusuf Ziya Ortaç

12. isim, mecaz Durum, ortam, çevre, muhit, atmosfer, ambiyans:

      "İlk deneme dalış günü gelince, denizcilerde büyük bir coşkunluk, bir tören havası vardı." - Halikarnas Balıkçısı

13. isim, mecaz Çekicilik:

      Kadın güzel değil ama havası var.

14. isim, mecaz Keyif, âlem:

      Onu kendi havasına bıraksak çalışmaz.

Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü - 1981

Türkçe: atmosfer, İngilizce: atmosphere, Fransızca: atmosphère, ambiance, Almanca: Atmosphäre

Sinema/TV. Belirli bir çevreye, başka çevrelerden ayrı, değişik bir özellik sağlayan öğelerin oluşturduğu bütün.

Gökbilim Terimleri Sözlüğü - 1969

İngilizce: weather, Fransızca: temps, Almanca: Wetter

1 ) Yer'i saran gaz kitlesi. 2) Gökyüzünün genel görünüşü (açık hava, iyi hava, durgun hava gibi.)

Tiyatro Terimleri Sözlüğü - 1966

İngilizce: atmosphere, Fransızca: ambiance, Almanca: Atmosphaere

Dramatik durumu, karakterler, konuşma, dekor, giyim-kuşam, ışık, müzik aracılığıyla bir oyunun özelliğini, tinsel iklimini ortaya çıkaran öğe.

Yazın Terimleri Sözlüğü - 1974

1. Türkü ezgisi. 2. Bölgelerin özel ezgisi ile söylenen türkü (Eğin havası, Urfa havası., gibi).

Kimya Terimleri Sözlüğü - 1981

İngilizce: air, Fransızca: air, Almanca: Luft

Oylumca % 78 azot, % 21 oksijen, % 0.94 soy gazlarla karbon dioksit vb. gazlardan oluşmuş, yeryuvarı çevreleyen ve içinde canlıların yaşayabileceği gaz karışımı.

Fizik Terimleri Sözlüğü - 1983

İngilizce: air, Fransızca: air, Almanca: Luft

Yeryuvarını saran uçun ve uçuk katmanın oluşturduğu akışkan ortam.

Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü - 1983

İngilizce: atmosphere, Fransızca: ambiance, Almanca: Atmosphäre

Dramatik durumun tinsel iklimini ortaya çıkaran öğe. Bu, kişiler, konuşmalar, dekor, giysi, donatımlıklar, sahne eşyaları, ışıklama, müzik ve benzeri öğelerin yardımıyla elde edilir.

Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü - 1972

İngilizce: air, Fransızca: air, Almanca: Luft

Koruyucu atmosfer kullanılmayan ve yüzeysel kabuklanmanın önemli olmadığı anlarda, doğal fırın atmosferi olarak kullanılan ortam.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski