karşı

 

karşı

karşı ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. isim Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi:

      "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor." - Halide Edip Adıvar

2. isim Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı:

      "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik." - Refik Halit Karay

3. isim Ön, kat, huzur:

      "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar." - Yusuf Ziya Ortaç

4. sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan:

      Karşı evin kızları. Karşı mahalle.

5. sıfat Karşıt, zıt, muhalif:

      "İlkin bütün bunların bir emperyalizm numarası olduğunu söyleyerek kesin bir karşı tavır koydu." - Murathan Mungan

6. zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek:

      Bahçeye karşı oturmak.

7. zarf Karşılık olarak, mukabil:

      "Bir ölüm haberine karşı ben içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum." - Abdülhak Şinasi Hisar

8. zarf İçin, hakkında:

      "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?" - Sait Faik Abasıyanık

9. zarf -e doğru.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe karış- "karşı karşıya gelme" fiilinden +I sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kar- "koymak, katmak, eklemek" fiilinden +Iş- sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe karşı sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kar- maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

karşı "zıt, hasım" [ Irk Bitig (900 yılından önce) : ak at karşısın üç bolugta talulapan ]

karşu [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]

Ek Bilgi

Zıtlık veya karşılıklılık fikrini taşıyan unsur +Iş- ekidir; kar- fiili burada "katmak, koymak" anlamındadır. || Karş. Moğolca karigu (karşılık, cevap, reaksiyon), kargu- (karşılaşmak, çatışmak, yüzleşmek). Belki aynı kökten Eski Türkçe karga- (lanet etmek).

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski