Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

toplam

toplam ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim, matematik Toplama işleminin sonucu, mecmu, yekûn. Matematik T…

yanlış

yanlış ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı…

sıra

sıra ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Yan yana, art arda olan şey veya kimselerin tümü, dizi:     …

sürekli

sürekli ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. sıfat Kesintisiz olarak süren, kalıcı, devamlı, baki, daimî. 2…

neden

neden ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. zarf Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan bi…

karşı

karşı ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün il…

bakışımsızlık

bakışımsızlık ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? bakışımsızlık , -ğı isim, matematik Bakışımsız olma durumu, …

bakışım

Fizikte bakışım , fizik sistemi betimleyen temel değişmezlik'lerle ilgilidir. Fiziksel sistem matematik modeller kulla…

asal sayı

asal sayı ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim, matematik Kendisinden ve 1'den başka böleni olmayan, 1…

arılık

arılık ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? arılık , -ğı (I) 1. isim Temizlik, saffet, sililik. 2. isim Günah…

ardıl

ardıl ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, arda, halef…

araştırma

Araştırma , en genel tanımıyla, birtakım olguların ortaya çıkarılması için bilgilerin aranması ya da bu amaçla yapılan her…

arantı

arantı ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim Aranılan çözüm:       "Günlük sorunların dışındaki her ar…

araç

araç ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? araç , -cı 1. isim Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünden ya…

Lorenz eğrisi

Lorenz eğrisi , ekonomide , çoğunlukla olasılık gelir dağılımının birikimli dağılım fonksiyonunu ifade eden bir grafiktir. …

bilinç

Bilinç , genel olarak, insanda farkındalığın, duygunun, algının ve bilginin merkezi olarak kabul edilen yetidir. Zihnin …

özne

Başlığın diğer anlamları için Özne (anlam ayrımı) sayfasına bakınız. Özne ya da fâil, bir cümlede yüklem ile bildiri…

doğa bilimleri

Doğa bilimleri (İngilizce: natural science), doğa olayları ile ilgilenen bilimdir. Konusu doğal gerçekliktir (realite). İ…

yapısalcılık

Yapısalcılık (İngilizce: Structuralism), 19. yüzyılın ikinci yarısında dil, kültür, matematik felsefesi ve toplumun anali…

mantık

Mantık ya da eseme , bilginin yapısını inceleyen, doğru ile yanlış arasındaki akıl yürütmenin ayrımını yapan disiplindir,…

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı