Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

çakıştırma

çakıştırma kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim Çakıştırmak işi. Yöntembilim Terimleri Sözlüğü - …

tikel

tikel kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. sıfat ► kısmi . 2. sıfat, felsefe Bir türün bütün bire…

yüklem

Yüklem ; cümlede özne tarafından gerçekleştirilen eylemi, oluşu, hareketi veya bir olguyu ya da yargıyı bildiren sözcük ve…

önerme

önerme kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Önermek işi. 2. isim ► teklif . 3. isim, mantık …

töz

töz kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim, felsefe Varlıklarda değişikliğe uğrayan taraf dışında d…

büyüklük

büyüklük kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? büyüklük , -ğü 1. isim Büyük olma durumu; çap (I), cesa…

bütünleşme

bütünleşme kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim Bütünleşmek işi; entegrasyon. Budunbilim Terimler…

buluş

buluş kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Bulmak işi:       "Dün o evi güzel buluşum bi…

bulgu

bulgu kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çıkarma …

nitelik

Nitelik (Osm. keyfiyet, Lat. qualitas, İng. quality, Fr. qualité), bir şeyin oluş biçimi ya da bir şeyin yapısını belirle…

bulanıklık

Bulanıklık , belirsizlik veya müphemlik; bir cümlenin, ifadenin veya çözümün açıkça tanımlanmadığı ve birkaç yorumu makul …

paylaşma

paylaşma kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim Paylaşmak işi; bölüşme, kırışmaca, üleşme:       &q…

birim

birim kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Bir kümenin her elemanı. 2. isim Bir kümenin her …

bilgilik

bilgilik kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? bilgilik , -ği isim ► ansiklopedi . Yöntembilim Terimler…

bileşke

bileşke kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Bir araya gelme:       "İkisinin bileşkesin…

bileşim

bileşim kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Bileşmek işi:       "Mustafa Kemal Dil Kuru…

bileşen

bileşen kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim, fizik Bir bileşke oluşturan kuvvetlerin her biri. M…

bildirim

bildirim kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Bildirmek işi. 2. isim Yazılı olarak yapılan a…

biçimlenme

biçimlenme kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim Biçimlenmek işi; şekillenme, şekilleşme, formasyo…

kalıtım

kalıtım kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim, biyoloji Çevre etkileriyle köklü olarak değiştirile…

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı