program

 

program

program ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

Fransızca programme

1. isim İzlence:

      "Ne yapacaksa yapmadan kurar hatta programını yanındakilere de söylerdi." - Ömer Seyfettin

2. isim Okullarda, haftanın belli günlerinde, belli saatlerde verilecek dersleri gösteren çizelge.

3. isim Tören, gösteri, gezi vb.nin öngörülen ayrıntılarını gösteren basılı kâğıt.

4. isim Siyasi partinin, toplumsal örgütün veya hükûmetin açıkladığı ana ilkelerin tümü.

5. isim Radyo ve televizyonda sunulan, haber, müzik, eğlence gibi kendi başına bir bütün oluşturan yayınlardan her biri.

6. isim Bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisi.

7. isim, eğitim bilimi Yapılacak bir işin bölümlerini, bölümlerin sırasını ve zamanını gösteren tasarı, yetişek.

Eğitim Terimleri Sözlüğü - 1974

İngilizce: program, programme, Fransızca: programme

Belli bir çalışmanın amacını, bölümlerini, yöntemini ve süresini gösteren plan.

Tıp Terimleri Kılavuzu - 2010

program

izlence

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: program

Belli bir çalışmanın amacını, bölümlerini, yöntemlerini ve sürecini gösteren plan.

Kelime Kökeni

Fransızca programme "1. yapılacak işleri bildiren yazı 2. belli bir sıra içinde yapılacak olan işler" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca prógramma πρόγραμμα  "önyazı, resmi bildiri, ferman, mektubun hitap kısmı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca gráphō γράφω  "yazmak" fiilinden pro+2 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için gram maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

"yapılacak işleri bildiren yazı" [ Mehmet Bahaettin, Yeni Türkçe Lugat (1924) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski