temerrüt

 

temerrüt

Temerrüt, kişinin borçlandığı edimi hukuka aykırı olarak yerine getirmemesi hâlidir. Temerrüt alacaklının ve borçlunun temerrüdü şeklinde iki türlüdür. Gerek alacaklı ifa edilmek istenen edimi kabul etmeyerek; gerekse borçlu yerine getirmekle borçlandığı edimi zamanında ifa etmeyerek borca aykırı davranmış olur. Borcun ifası mümkün olduğu halde ifadaki ve ifayı kabuldeki gecikme temerrüt için yeterlidir. Temerrüt için ayrıca kusur aranmaz. Borçlunun temerrüdü aslında geçici bir durumdur. Zamanla borçlu ya tamamen ödememe durumuna girer ya da borcunu anaparaya uygulanan temerrüt faiziyle birlikte ifa eder.

{tocify} $title={İçindekiler}

Temerrüde düşmek

Temerrüde düşmek; borçlu tarafın borcunu zamanında ödeyemediği durumlarda oluşan tanımdır. Burada temerrüde düşme kavramı iflas etmek ve borcu hiçbir zaman ödeyemeyecek olmak şeklinde anlaşılmamalıdır. Borçlu, borcunun tamamını ya da bir kısmını gereken sürede ödeyemediği durumlarda temerrüde düşer.​

temerrüt ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

temerrüt, -dü

Arapça temerrud

1. isim, eskimiş Dikkafalılık, kafa tutma, direnme.

2. isim, eskimiş, hukuk, ekonomi Ek faiz ödememe durumu.

3. isim, eskimiş, hukuk, ekonomi Herhangi bir sebebe dayanmaksızın borcu ödememekte direnme, direnim.

Kelime Kökeni

Arapça mrd kökünden gelen tamarrud تمرّد  "inatlaşma, direnme, dikbaşlılık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça marada مرد  "inat etti" fiilinin tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır. Daha fazla bilgi için meret maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Selç (1423) : eger kimesne muhalefet ve taχallüf ve temerrüd izhar étse ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski