aşı

 

aşı

aşı ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. isim, kimya Birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen, o hastalığın mikrobuyla hazırlanmış eriyik.

2. isim Bu eriyiğin uygulanması:

      Çiçek aşısı. Kolera aşısı. Tifo aşısı.

3. isim Bir ağacın dalı veya gövdesi üzerine, aynı familyanın daha iyi bir türünden alınan dal, göz, tomurcuk vb. parçaları kaynaştırma işi.

4. isim Bu yolla eklenen parça.

5. sıfat Aşılı (bitki):

      "Sana yeni aşı güllerimi göstereceğim." - Aka Gündüz

Biyoloji Terimleri Sözlüğü - 1998

İngilizce: vaccine, inoculation, transplant, graft, Fransızca: vaccine, inoculation transplant, greffe, Almanca: Plantat, Impfstoff, Einimpfung, Latin: inoculare: aşılamak

1. Bazı hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda enjekte edilen ölü ya da zayıf bakteri süspansiyonu. İnokulasyon. 2. Bir ağacın gövdesi ya da dalına daha verimli olması için aşılanan aynı (otograft) ya da yakın bir türe ait (heterograft) bitki parçası.

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü - 2007

İngilizce: vaccine

Canlı veya ölü mikroorganizmaların tamamı veya bir kısmından, bakteri toksinlerinden veya rekombinant DNA tekniğiyle hazırlanan ve organizmaya verildiğinde bağışık yanıtı uyararak enfeksiyon hastalıklarından korunmayı sağlayan madde.

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü -

İngilizce: vaccine

Organizmaya verildiğinde bağışık cevabı uyararak enfeksiyon hastalıklarından korunmayı sağlayan immünojen.

İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü - 2014

İngilizce: vaccine

Hastalığa karşı genellikle koruyucu veya bazen tedavi edici amaçla yararlanılan, belli bir enfeksiyona karşı bağışıklık kazandırmak üzere genellikle subkütan veya intramüsküler yoldan uygulanan, hastalık etkeni mikroorganizmaların ölü veya hastalık yapma yeteneğinin (virülansının) azaltılmış şekildeki süspansiyonu.

aşı


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski