yorum

 

yorum

Yorum, bir bilgi ya da gözleme dayanan sözlü ya da yazılı ifadedir.

{tocify} $title={İçindekiler}

Kişisel bakış açısı

Düşünce açılımı bağlamında yorum, olayın bireysel açıdan ifade edilmesine verilen addır. Yorumlar genellikle özneldir.

Sanatta yorum

Kişinin duygu, düşünce ve yaşadığı ruh halini yalnızca sözlü anlatımla değil; resim, müzik, heykel gibi çok farklı sanatsal yapıtlarla ortaya çıkarması ve dışa vurmasıdır.

yorum ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. isim Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir.

2. isim Bir olayı belli bir görüşe göre açıklama, değerlendirme:

      "Böyle bir yorum hiçbir şey öğretmez." - Falih Rıfkı Atay

3. isim Gizli veya hayalî olan bir şeyden anlam çıkarma.

4. isim Bir ürünün, bir modelin, bir sanat eserinin farklı bir açıdan ele alınarak yeniden oluşturulmuş biçimi, versiyon:

      "Amatörler çoğu kez yeniliklerde, yeni yorumlarda, denemede daha başarılıdırlar." - Metin And

5. isim, müzik, tiyatro Bir müzik parçasını veya bir tiyatro oyununu kendine özgü bir duyarlık ve teknikle çalma, söyleme veya oynama.

Yapıt Hakları Terimleri Sözlüğü - 1971

Türkçe: şerh, İngilizce: comment, interpretation, Fransızca: annotation, interpretation

Bir yapıtın iyi anlaşılması için açıklanması.

Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü - 1981

Türkçe: tefsir, İngilizce: commentary, Fransızca: commentaire, Almanca: Kommentar, Fernsehkommentar

TV. Televizyon haber izlencelerinde günün önemli bir olayı üzerine belirtilen görüş.

Tiyatro Terimleri Sözlüğü - 1966

Fransızca: ınterpretation, Almanca: Interpretation

Bir yapıtın anlamını açıkça ortaya çıkarabilmekte tutulan yol.

Yazın Terimleri Sözlüğü - 1974

Türkçe: tefsir, Fransızca: commentaire, interprétation

Bir yazının, bir sözün anlaşılması güç, karanlık yönlerini iyice açıklayarak aydınlığa kavuşturma.

Mantık Terimleri Sözlüğü - 1976

Türkçe: tefsir, İngilizce: interpretation, realization, structure, model, Fransızca: interprétation, Almanca: Interpretation

Bir biçimsel dilin her kapalı düzgün deyimine karşılık belli bir dildışı nesneyi, her değişkenine karşılık da belli bir değer alanını belirleyen dizge. || Örn. (…) . Krş..yorum biçimi.

Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü - 1974

Türkçe: şerh

Bir kitapta ileri sürülen düşüncenin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla, kullanılan sözcük ve terimlerin açıklamasını veren yapıt.

Felsefe Terimleri Sözlüğü - 1975

Türkçe: tefsir, İngilizce: Interpretation, Fransızca: interprétation, Almanca: Interpretation, Latin: interpretare

(Lat. interpretare = yorumlamak) : Bir metnin anlamı üzerine yapılan açıklama, bk. yorumsama

Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü - 1983

Türkçe: tefsir, İngilizce: interpretation, Fransızca: interprétation, Almanca: Interpretation

Bir yapıtın anlamını aydınlatmada tutulan inceleme ya da düşünme yolu.

Matematik Terimleri Sözlüğü - 1983

bk. formülün yorumu.

Kelime Kökeni

Türkçe sözcük, Ad halinde bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir anlamına gelir. Ad sözcük, Ad halinde yorum anlamına gelir. Ad dilinden alınan yorum kelimesi Eski Türkçe jör anlamındadır.

Tarihte En Eski Kaynak

Türk Dil Kurumu, TDK (1940 - ~)

Böyle bir yorum hiçbir şey öğretmez. - F. R. Atay

Amatörler çoğu kez yeniliklerde, yeni yorumlarda, denemede daha başarılıdırlar. - M. And

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski