ser

 

ser

ser ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

ser (I)

Farsça ser

1. isim, eskimiş Baş, kafa.

2. isim, eskimiş Başkan, reis:

      Sertabip. Sermürettip.

ser (II)

isim, Fransızca serre

Limonluk:

      "Köşkünün arka tarafında çiçek serleri vardır, her mevsim en nadide çiçekler yetiştirilir." - Aydın Boysan

Biyoloji Terimleri Sözlüğü - 1998

bk. serin

Biyoloji Terimleri Sözlüğü - 1998

bk. granülsüz endoplâzmik retikulum

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü - 2007

İngilizce: smooth endoplasmic reticulum

Granülsüz endoplazmik retikulum.

Kelime Kökeni

Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) sar سر  "baş, kafa" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen sarah- sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen śíras शिरस्  sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kerəs- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ker-1 "kafa, boynuz" kökünden türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Ebu Hayyan, Kitabü-l İdrak (1312) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski