bağlayıcı ünlü

 

bağlayıcı ünlü

bağlayıcı ünlü ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim, dil bilgisi

Ünsüzle biten kelime kök ve gövdelerine ünsüz ile başlayan ek getirildiğinde kök ile eki birbirine bağlayan ünlü, bağlantı ünlüsü: al-ı-r, aç-ı-l-mak, gec-i-k-mek vb.

Gramer Terimleri Sözlüğü - 2003

İngilizce: Connecting vowel, Fransızca: voyalle de liaison, Almanca: Bindevokal

Ünsüzle biten kelime kök ve gövdelerine ünsüz ile başlayan eklerin getirilmesi sırasında kullanılan ve kök ile eki birbirine bağlama görevi yüklenmiş olan ünlü: el-i-m, kol-u-m, baş-ı-n «senin başın», yol-u-n yordam-ı-n «senin yolun yordamın»; al-ı-r, ver-ir-i-m; otur-u-r, gör-ü-r; aç-ı-l; bil-i-n-; yak-ı-n; bil-i-ş-, ac-ı-k-, geç-i-k-; gör-ü-ş-, koş-u-ş-; ak-ı-t-, kork-u-t- vb.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski