benzeşen

 

benzeşen

benzeşen kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

Felsefe Terimleri Sözlüğü - 1975

Türkçe: mümasil, İngilizce: analogous, Fransızca: analogue, Almanca: analog, Diğer: Yun. analogos

(Yun. analogos = logosa uygun olan, karşılık olan) : 1. (Aristoteles'te) Çeşitli nesnelere uygulanabilip de tıpatıp aynı anlamda geçerli olmayan bir kavram. (Ör. sağlam bir ayakkabı, sağlam bir uyku, sağlam bir karakter; masanın varlığı, güzelin varlığı, sayıların varlığı.) 2. Bir terimin bir başkasına olan oranının, bir üçüncünün dördüncüye olan oranı ile aynı bağıntıda olması. //Bu oran matematik büyüklük oranı da olabilir (sözcüğün ilk anlamı budur), durum, süre, ereklilik vb. oranı da olabilir. "Sinir sistemi telgraf ağlarına benzer" şu demektir: telgraf ağlarının ülkeye ilintisi ne ise sinir sisteminin organizmaya ilintisi odur. 3-Terimlerinden her birinin her birine karşılık olduğu iki öbeği niteler. 4- Aralarında, özellikle etkilerinde az ya da çok bir benzerlik bulunan iki terimi niteler.

Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü - 1972

İngilizce: assimilated, Fransızca: assimilé, Almanca: Assimiliert

Ünsüz veya ünlü benzeşmelerinde etki altında kalarak değişmeye uğrayan ünsüz veya ünlü: Sütçü (süt-çü) , ekmekten (ekmek-ten) , evlerden (ev-ler-den) , odalardan (oda-lar-dan) sözcüklerinde bulunan -çü, -ten, -ler-den veya -lar-dan eklerindeki ünsüz ve ünlüler gibi.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski