sempozyum

 

sempozyum

sempozyum kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim, (sempo'zyum), Fransızca symposium

Önceden tespit edilen bir alanda konuşmacıların bildiri sunarak katıldığı bilimsel toplantı; bilgi şöleni.

Tıp Terimleri Kılavuzu - 2010

bilgi şöleni

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: symposium

Bir dinleyici topluluğu önünde belirli bir konunun bir çok konuşmacı veya uzman tarafından çeşitli yönleriyle ele alınıp tartışıldığı ve konuyla ilgili olarak hazırlanmış bildirilerin sunulduğu herkese açık olarak gerçekleştirilen tartışmalı bilimsel toplantı.

Kelime Kökeni

Latince symposium "sohbet toplantısı" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca sympósion συμπόσιον  "içki sofrası, beraber içki içme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca pósis πόσις  "içme, içiş" sözcüğünden +ion sonekiyle syn+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca pínō, po- πίνω, πο-  "içmek" fiilinden +sis sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pō(i)- biçiminden evrilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ m (1952) ]

1 Yorumlar

  1. Antik Yunan'da, Symposion (Yunanca: συμπόσιον symposion, συμπίνειν sympinein, "birlikte içmek"), Antik Roma'daysa Symposium veya Convivium (birlikte yaşamak) adlı altında içerisinde bir ziyafeti veya bir içki alemini barındıran bir sosyal etkinliktir. Roma edebiyatının en önemli yazarlarından biri olan Marcus Tullius Cicero Symposium’u, hayatı birlikte yaşamakla bir tutmuş ve bu kavramı karşılayan convivium terimini kullanmıştır. Türkçeye Fransızcadan 'sempozyum' olarak geçen symposion, symposium sözcüğü, günümüzde yalnızca bir tartışma grubunu belirtmekte ve 'bilgi şöleni' olarak çevrilmektedir.

    Symposion'da geçen veya Symposion'u betimleyen edebi eserler iki Sokratik Diyaloğu, Platon'un Symposion adlı diyoloğu ve Ksenefon'un Sempozyum'unu, ayrıca Megaralı Theognis'in ağıtları gibi birkaç Yunan şiirini içerir. Yunan ve Etrüsk sanatında tasvir edilen sempozyumlar benzer mizansenler göstermektedir.

    YanıtlaSil
Daha yeni Daha eski