bilgi kuramı

 

bilgi kuramı

bilgi kuramı ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim

Bilginin temelini, bilim alanında uygulanan yöntemleri, sınır ve güvenilirlik bakımından inceleyip araştıran felsefe dalı; epistemoloji.

Eğitim Terimleri Sözlüğü - 1974

Türkçe: mephas-ı marifet, marifet nazariyesi, İngilizce: epistemology, Fransızca: gnoséologie, épistémologie

Bilginin temelini, bilim alanında uygulanan yöntemleri, sınır ve güvenirlik bakımından inceleyip eleştiren felsefe dalı.

Felsefe Terimleri Sözlüğü - 1975

Türkçe: marifet nazariyesi, İngilizce: theory of knowledge, epistemology, Fransızca: théorie de la connaissance, gnoséologie, Almanca: Erkenntnistheorie

1. (Geniş Anlamda) Bilgi olayını betimleyerek, çözümIeyerek açıklayan; mantığı, ruhbilimi, toplumbilimi, tarihi, dirimbilimi, fizikötesini kuşatan -> bilgi öğretisi. 2. (Dar anlamda) Bilgi eleştirisi; bir yandan bilginin özünü, ilkelerini, yapısını, kökenini, kaynağını ; öte yandan bilginin yöntemini, geçerliliğini, koşullarını, olanak ve sınırlarını araştıran felsefe dalı. // Sorun koyma biçimi olarak çeşitli doğrultularda öteden beri var. Bilginin kaynağı ve geçerliliği üzerine -> usçuluk, -> deneycilik, -> eleştiricilik, -> sezgicilik vb. kuramlar; bilgi konusunun çeşitli açılardan ele alınışına göre de -> gerçekçilik -> idealizm vb. kuramlar ortaya atılmıştır.

Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü -

information theory

bilgi kuramı

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: epistemology, information theory

Sınırı ve güvenirliği yönünden bilginin temelini, niteliğini ve başlangıcını, bilgi alanında uygulanan yöntemleri inceleyip eleştiren felsefe dalı veya öğretisi, epistemoloji, bilgibilim.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski