Türkçedeki Arapça Kökenli Kelimeler

ariz amik

ariz amik ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? zarf, eskimiş, (ari:z ami:k), Arapça ʿarīż + ʿamīḳ Enine boyuna,…

ariyeten

ariyeten ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? zarf, eskimiş, (a:riye'ten), Arapça ʿāriyeten Eğreti olarak, …

ariyet

ariyet ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? (a:riyet), Arapça ʿāriyet 1. isim, eskimiş Ödünçleme:       "…

arifane

arifane ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? arifane (I) sıfat, (a:rifa:ne), Arapça ʿārif + Farsça -āne Yiyece…

arif

arif ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? sıfat, (a:rif), Arapça ʿārif Çok anlayışlı ve sezgili (kimse):       …

irfan

irfan ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? (irfa:nı), Arapça ʿirfān 1. isim Bilme, anlama, sezme:       "…

arızi

arızi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? (a:rızi:), Arapça ʿāriżī 1. sıfat, eskimiş Sonradan olan, dıştan ge…

arıza

arıza ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? (a:rıza), Arapça ʿāriża 1. isim Aksama, aksaklık, bozulma. 2. isim,…

arız

arız ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? (a:rız), Arapça ʿāriż 1. sıfat, eskimiş Sonradan ortaya çıkan. 2. sı…

arife

Arife (Arapça: يوم عرفة), herhangi bir dinî bayramdan önceki gün. Arife günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdü…

ardiye

ardiye ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?, Arapça arḍiyye 1. isim Evlerde kullanılmayan, saklanması gereken …

arbede

arbede ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim, Arapça ʿarbede Çatışma, patırtı:       "İşler arapsaçına…

arazi

Arazi , fiziki coğrafyada herhangi bir yeryüzü veya toprak parçasıdır. Genellikle arazi özelliklerinin rakımı, eğimi ve yö…

arazbarbuselik

arazbarbuselik ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? arazbarbuselik , -ği isim, müzik, (arazba'rbu:selik), A…

arazbar

arazbar ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim, eskimiş, müzik, (arazba:rı), Arapça ʿaraż + Farsça bār Türk …

araz

araz ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? araz Arapça ʿaraż 1. isim, felsefe İlinek. 2. isim, tıp Belirti:   …

Arasat

Arasat ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim, özel, Arapça ʿaraṣāt Müslüman inanışına göre, kıyamet günü bü…

Arap

Arap ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? arap , -bı 1. isim, halk ağzında Koyu esmer. 2. isim, halk ağzında …

arakiye

arakiye nedir ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması ne? Arapça ʿaraḳiyye 1. isim, eskimiş Dervişlerin giydikleri, tift…

arak

Arak Muaddi Arak , (Arapça: 'araq' ﻋﺮﻕ terlemek kelimesinden gelir) Levant yöresine özgü üzüm, hurma veya şeker ka…

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı