Türkçe'deki Fransızca Kökenli Kelimeler

türban

Türban , ince kumaştan yapılmış başı sıkıca kavrayan özel bir tür kadın başörtüsü. Renkli desenli ve ipek kumaştan yapılan…

resesyon

Resesyon , makroekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) iki veya daha fazla çeyrek yıllık p…

stagflasyon

Stagflasyon , stagnasyon ile enflasyonun aynı anda görüldüğü durumdur. Bu durumda ekonomideki işsizlik oranı artarken fiya…

meditasyon

Meditasyon (İngilizce: meditation ), Latince meditatio kelimesinden türetilmiş, sözcük anlamıyla birçok Batı dilinde &quo…

oligarşi

Oligarşi (İngilizce: oligarchy ), küçük ve ayrıcalıklı bir grubun iktidarda olduğu yönetim şeklidir. Oligarşinin üyesi ya…

narsisizm

Narsisizm veya özseverlik (İngilizce: narcissism ), kişinin kendi bedensel ve/veya zihinsel benliğine karşı duyduğu hayran…

meritokrasi

Meritokrasi (İngilizce: meritocracy ), yönetim gücünün, yetenek ve kişilerin bireysel üstünlüğüne yani liyakata dayandığı…

aristokrasi

Aristokrasi ya da soylu erki (İngilizce: aristocracy ), iktidarın imtiyazlı ve genellikle soya bağlı bir toplum sınıfını…

monarşi

Monarşi (İngilizce: monarchy ), bir hükümdarın devlet başkanı olduğu bir yönetim biçimidir. Saltanatın bir başka adıdır. …

kültür

Kültür , toplumların kendilerine özgü olan ve gelecek nesillere aktardıkları maddi veya manevi her şey. İnsana ilişkin bir…

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı