Ruh Bilimi Terimleri Sözlüğü

meditasyon

Meditasyon (İngilizce: meditation ), Latince meditatio kelimesinden türetilmiş, sözcük anlamıyla birçok Batı dilinde &quo…

narsisizm

Narsisizm veya özseverlik (İngilizce: narcissism ), kişinin kendi bedensel ve/veya zihinsel benliğine karşı duyduğu hayran…

düşmanlık

Düşmanlık bir insana karşı duyulan öfke ve nefretin birleşmesiyle insanın, öfke ve nefret duyduğu kişiye beslediği bi…

duygu

Duygu , bireyin ruh hâlinde biyokimyasal (içsel) ve çevresel tesirlerle etkileşiminden doğan kompleks psikofizyolojik bir…

birey

Birey , günlük konuşma dilinde genellikle bir tek kişiyi tanımlamak için kullanılan kelimedir. Farklı alanlarda birey sözc…

güdü

Güdü veya motiv , bireyin hareket ve davranışlarını başlatan içsel güç. Davranışa enerji sağlayan organizmanın içindeki v…

kişilik

Kişilik , yetenek ve özellikleriyle toplumsal yaşamda etkili olan insanı, kendine özgü ve benzersiz bir varlık olarak dile…

bilinç

Bilinç , genel olarak, insanda farkındalığın, duygunun, algının ve bilginin merkezi olarak kabul edilen yetidir. Zihnin …

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı