florosülfürik asit

florosülfürik asit


Florosülfürik asit (IUPAC adı: sülfuroflordik asit), HSO3F kimyasal formüllü bir inorganik bileşiktir. Ticari olarak temin edilebilen en güçlü asitlerden biridir. HSO3F formülü sülfürik asit, H2SO4 ile ilişkisini vurgulamaktadır. HSO3F tetrahedral bir moleküldür. Ticari numuneler genellikle sarı olmasına rağmen renksiz bir sıvıdır.

Florosülfürik asit 2D

Florosülfürik asit 3D


IUPAC adı: Sülfuroflordik asit

Diğer adları: Florosülfonik asit, Floridosülfonik asit, Sülfürik florohidrin, Epoksisülfonil florür

Kimyasal özellikleri

Florosülfürik asit serbest akan renksiz bir sıvıdır. Polar organik çözücülerde (örneğin nitrobenzen, asetik asit ve etil asetat) çözünür, ancak alkanlar gibi polar olmayan çözücülerde zayıf biçimde çözünür. Güçlü asitliğini yansıtarak, zayıf proton alıcıları olan hemen hemen tüm organik bileşikleri çözer. HSO3F yavaşça HF ve sülfürik aside hidrolize olur. İlgili triflik asit (CF3SO3H), HSO3F'in yüksek asitliğini korur ancak daha hidrolitik olarak sabittir. Florosülfonik asidin kendi kendine iyonlaşması da meydana gelir.

2 HSO3F ⇌ [H2SO3F]+ + [SO3F]           K = 4.0 × 10−8 (298 K'de)

Üretimi

Florosülfürik asit, HF ve kükürt trioksitin tepkimesi ile hazırlanır:

SO3 + HF → HSO3F

Alternatif olarak, KHF2 veya CaF2, 250 °C'de oleum ile işlenebilir. HF'den atıl bir gaz ile süpürülerek serbest bırakıldığında, HSO3F bir cam aparatta damıtılabilir.

Uygulamalar

HSO3F, aşındırma kurşun camı için HF ve H2SO4 karışımlarının yenilenmesinde faydalıdır.

HSO3F, alkanları izomerleştirir ve hidrokarbonların alkenlerle alkilasyonunu sağlar, ancak bu tür uygulamaların ticari öneme sahip olup olmadıkları açık değildir. Aynı zamanda, bir laboratuvar florlama maddesi olarak da kullanılabilir.

Güvenlik

Florosülfürik asidin yüksek derecede toksik ve aşındırıcı olduğu kabul edilir. HF'yi serbest bırakmak için hidrolize olur. HSO3F'ye su ilavesi, sülfürik aside su ilavesine benzer, ancak daha şiddetli olabilir

Hidrojen Bileşikleri


Tanımlayıcılar
CAS numarası: 7789-21-1
PubChem: 24603
ChemSpider: 23005

Özellikler
Molekül formülü: FHO3S
Molekül kütlesi: 100.06 g·mol−1
Görünüm: Renksiz sıvı
Yoğunluk: 1.726 g cm−3
Erime noktası: −87.5 °C

Kaynama noktası: 165.4 °C

Asitlik (pKa): -10
Baziklik (pKb): 24

Tehlikeler
Ana tehlikeler: Aşındırıcı

Belirtilmiş yerler dışında verilmiş olan veriler, Standart sıcaklık ve basınçtadır. (25 °C, 100 kPa)

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski