isihazm

 

isihazm

İsihazm (Yunanca ἡσυχασμός), "sükûnet, sessizlik, dinginlik" anlamına gelen ἡσυχία'dan (isihia) türetilmiştir. Doğu Ortodoks Kilisesi'nin "sükûneti koruma" uygulamasıdır. Terimin ilk olarak 4. yüzyıl Kilise Babası İoannis Hrisostomos tarafından kullanıldığı öne sürülmektedir.

Terim daha ziyade Mısır'daki keşişler tarafından İsa Duası'nın sürekli tekrarlanmasıyla ilişkili olarak kullanılmıştır ve aynı uygulama ortodoks toplumlarındaki mistik uygulamaların temelini oluşturmuştur.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski