klinik psikoloji

 

klinik psikoloji

Klinik psikoloji (İngilizce: Clinical psychology) bireyin zihinsel, davranışsal ve duygusal bozukluklarını inceleyen psikoloji dalıdır. Psikoterapi yöntemlerini sıklıkla kullanan klinik psikoloji; araştırma, öğretim ve program geliştirme konularıyla da uğraşmaktadır. Klinik psikoloji bir uzmanlık alanı olarak; bireylerin yanı sıra ailelerin ve çok çeşitli toplulukların yaşam boyu karşılaştıkları sorunları gidermeye çalışır.Genel olarak çalışma alanı; sorunları test ve görüşme gibi tekniklerle değerlendirme, tanı koyma, çözüm için müdahale etme ve bilimsel araştırma alanlarını kapsar. Eğitim, öğretim ve danışma gibi müdahalelerin yanı sıra ciddi psikopatolojik durumların tedavisi ile de ilgilenir. Bu çalışmaları yürüten meslek mensupları Psikiyatri uzmanları ve Klinik psikologlardır.

{tocify} $title={İçindekiler}

Klinik psikolog

Türkiye'de 2014 yılında çıkan 1219 sayılı Kanun ve 29007 sayılı Yönetmelik'le Sağlık Bakanlığına bağlı olarak klinik psikoloji alanında çalışacak meslek mensupları ve faaliyetleri tanımlanmıştır. Bu tanımlamada psikolog ve klinik psikologların görev alanları ilk defa net olarak belirlenmiştir.[3].Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelik'te, "Klinik psikolog; nesnel ve yansıtmalı ölçüm araçları, gözlem ve görüşme teknikleri kullanarak psikolojik değerlendirme ile uluslararası teşhis ve sınıflama sistemlerinde hastalık olarak tanımlanmayan ve Sağlık Bakanlığının da uygun bulduğu durumlarda psikoterapi işlemleri yapar. Hastalık durumlarında ise ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak psikoterapi uygulamalarını gerçekleştirir. Psikoloji lisans eğitimi üzerine ilgili mevzuatına göre Sağlık Bakanlığınca uygun görülen psikolojinin tıbbi uygulamalarıyla ilgili sertifikalı eğitim almış ve yeterliliğini belgelemiş psikologlar sertifika alanlarındaki tıbbi uygulamalarda görev alabilirler." denmiştir.

Ayrıca bakınız

TDK sözlük anlamı nedir?

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: clinical psychology

İnsanların zekâ, kişilik, ruh hastalıkları gibi çeşitli konulardaki sorunlarının tanılanması ile ilgili olarak geliştirilen yöntemler üzerinde çalışan, uygulamalı psikoloji dalı.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski