Shakespeare eserleri çevirileri listesi


William Shakespeare

 

William Shakespeare (Türkçeleştirilmiş: Vilyım Şekspir) tarafından yazılıp tamamlanmış eserlerin Türkçeye çevirilerinin listesi eserlerinin İngilizce isimlerine göre sıralanmış olarak burada verilmektedir:

{tocify} $title={İçindekiler}

Trajediler

The Tragedy Of Romeo And Juliet

 • Romeo ve Juliet. Çev. Mihran M. Boyacıyan. İstanbul: Civelekyan Matbaası, 1902.
 • Romeo ve Juliet. Çev. Abdullah Cevdet. Şehbal 7-24 (1 Temmuz 1925 - 1 Ağustos 1926).
 • Romeo ve Juliet. Çev. Mehmet Şükrü Erden. İstanbul: Arkadaş Matbaası, 1938.
 • Romeo ve Juliet. Çev. Kâmuran Günseli. İstanbul: Çığır Kitabevi, 1938.
 • Romeo ve Juliet. Çev. İlhan Siyami Tanar. İstanbul: Suhulet Kitabevi, 1938.
 • Romeo ve Juliet. Çev. Ertuğrul İlgin. İstanbul: İnkılab Kitabevi, 1939.
 • Romeo ve Juliet. Çev. A. B. Şenkal. İstanbul: Sertel Yayınevi, 1939.
 • Romeo ve Juliet. Çev. Yusuf Mardin. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1945.
 • Romeo ve Juliet.Çev. Adli Moran. İstanbul: Ak Kitabevi, 1959.
 • Romeo ve Juliet. Çev. A. Turan Oflazoğlu. Ankara: Bilgi Yayınevi, 1968.
 • Romeo ve Juliet. Çev. Özdemir Nutku. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1984.

The Tragedy Of Macbeth

 • Macbeth. Çev. Abdullah Cevdet. Mısır: Matbaa-i ictihad, 1909.
 • Macbeth. Çev. Mehmet Şükrü. İstanbul, 1931.
 • Macbeth. Çev. Orhan Burian. 1946. İstanbul: Cumhuriyet Yayınları, 1999.
 • Macbeth. Çev. Sabahattin Eyüboğlu. 1962. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1967.
 • Macbeth. Çev. Nazım Engin. İstanbul: Şehir Operası Yayınları, 1964.
 • Macbeth. Çev. Bülent Bozkurt. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2000.
 • Macbeth. Çev. Can Doğan. İstanbul: Mitos Boyut Yayınevi, 2008.

The Tragedy Of King Lear

 • Kral Lir. Çev. Abdullah Cevdet. İstanbul: Resimli Kitab matbaası, 1912.
 • Kral Lir. Çev. Seniha Bedri Göknil. 1937.
 • Kral Lear. Çev. İrfan Şahinbaş. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 1959.
 • Kral Lear. Çev. Seniha Bedri Göknil. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1967.
 • Kral Lear. Çev. Özdemir Nutku. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1986.
 • Kral Lear. Çev. Can Doğan. İstanbul: Mitos-Boyut Yayınevi 2012

The Tragedy Of Hamlet, Prince Of Denmark

 • Hamlet. Çev. Abdullah Cevdet. Mısır: Matbaa-i ictihad, 1908.
 • Hamlet: Danimarka Prensi. Çev. Kâmuran Şerif. İstanbul: Devlet Matbaası, 1927.
 • Hamlet: Danimarka Prensi. Çev. Halide Edib Adıvar ve Vahit Turhan. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1941.
 • Hamlet. Çev. Orhan Burian. 1944. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1966.
 • Hamlet ve Venedikli Tüccar. Çev. Şehbal Erdeniz ve Orhan Veli Kanık. İstanbul:Doğan Kardeş Yayınları, 1949.
 • Hamlet. Çev. Sabahattin Eyüboğlu. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1965.
 • Hamlet. Çev. Bülent Bozkurt. 1982. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1999.
 • Hamlet. Çev. Can Yücel. 1992. İstanbul: Papirüs Yayınları, 1996.
 • Hamlet. Çev. Orhan Burian. Yay. Haz. ve Sadeleştiren Müjdat Gezen. İstanbul: MSM Yayınları, 2000.
 • Hamlet. Çev. Can Doğan. 2012. İstanbul: Mitos Boyut Yayınları, 2012.

The Tragedy Of Othello, The Moor Of Venice

 • Othello. [Jean François Ducis’in Fransızca çevirisinden] Çev. Hasan Bedreddin, Mehmet Rifat. Temaşa c.2, cüz 3. İstanbul, 1293.
 • Otello. Çev. Mihran Boyacıyan. İstanbul: Mansume-i Efkar, 1328.
 • Othello. [Fransızcadan] Çev. Refet Ülgen. Ankara: Maarif Vekâleti, 1931.
 • Othello: Venedikli bir magribînin faciası. Çev. Orhan Burian. İstanbul: Yücel Yayınevi, 1940.
 • Othello. Çev. Ülkü Tamer. İstanbul, 1964
 • Othello: Venedikli bir magriplinin faciası. Çev. Orhan Burian. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1966.
 • Othello. Çev. A. Vahit Turhan ve A. Turan Oflazoğlu. İstanbul, 1965.
 • Othello. Çev. Özdemir Nutku. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1985.
 • Othello. Çev. Orhan Burian. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1999.

The Tragedy Of Titus Andronicus

 • Titus Andronicus. Çev. Ali Halim Neyzi. İstanbul: Mitos-Boyut Yayınları, 1995.

The Tragedy Of Julius Caesar

 • Julsezar. (Kapakta ayrıca Latin harfleriyle JULIUS CÉSAR.) Çev. Abdullah Cevdet. Mısır: Matbaa-i ictihad, 1908.
 • Jules César (Jül Sezar). Çev. Mehmet Şükrü. İstanbul: Cumhuriyet Matbaası, 1930.
 • Jül Sezar. Çev. Mehmet Şükrü. İstanbul: Darülbedayi yayını, 1930.
 • Julius Caesar. Çev. Nureddin Sevin. 1942. Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları,1992.
 • Julius Caesar. Çev. Sabahattin Eyüboğlu. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1966.
 • Julius Caesar. Çev. Bülent Bozkurt. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2002.
 • Julius Caesar. Çev. Can Doğan. İstanbul: Mitos-Boyut Yayınevi 2012

The Tragedy Of Antony And Cleopatra

 • Antuvan ve Kleopatra. Çev. Abdullah Cevdet. İstanbul: Matbaa-i Necmi , 1921.
 • Antonius ile Kleopatra. Çev. Saffet Korkut. 1944. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1997.
 • Antonius ile Kleopatra. Çev. Seniha Sami. İstanbul: Hilmi Kitabevi, 1946.
 • Antonius ve Kleopatra. Çev. Halide Edib Adıvar ve Mina Urgan. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1949.
 • Antonius ve Kleopatra. Çev. Sabahattin Eyüboğlu. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1967.
 • Antonius ve Kleopatra. Çev. Bülent Bozkurt. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2002.
 • Antonius ve Kleopatra. Çev. Can Doğan. İstanbul: Mitos-Boyut Yayınevi 2012

The Tragedy Of Coriolanus

 • Coriolanus faciası. Çev. Seniha Sami. İstanbul: Hilmi Kitabevi, 1942.
 • Coriolanus. Çev. Halide Edib Adıvar ve Vahit Turhan. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1945.
 • Coriolanus. Çev. Bülent Bozkurt. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1994.

Troilus and Cressida

 • Troilos ile Kressida. Çev. Sabahattin Eyüboğlu ve M. Irgat. İstanbul: Maarif Vekâleti, 1956.
 • Troilos ile Kressida. Çev. Sabahattin Eyüboğlu ve Mina Urgan. İstanbul: Adam Yayınları, 1993.
 • Troilos ile Kressida. Çev. Can Doğan. İstanbul: Mitos-Boyut Yayınları, 2013.

The Life Of Timon Of Athens

 • Atinalı Timon. Çev. Orhan Burian. 1944. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1965.
 • Atinalı Timon. Çev. Sabahattin Eyüboğlu. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1965.

Komediler

A Midsummer Night’s Dream

 • Yaz ortasında bir gecelik rüya. Çev. Nureddin Sevin. İstanbul: Hilmi Kitabevi, 1936.
 • Bir yaz dönümü gecesi rüyası. Çev. Nureddin Sevin. Ankara: Maarif Matbaası, 1944
 • Bahar Noktası. Çev. Can Yücel. 1981. İstanbul: Papirüs Yayınları, 1996.
 • Bir Yaz Gecesi Rüyası. Çev. Bülent Bozkurt. 1987. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1999.
 • Yaz Gecesi Rüyası. Çev. Can Doğan. 2006. İstanbul: Mitos Boyut Yayınevi, 2006.

All’s Well That Ends Well

 • Yeter ki Sonu İyi Bitsin. Çev. Özdemir Nutku. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1988.

As You Like It

 • Beğendiğiniz Gibi. Çev. Orhan Burian. Ankara: Maarif Vekâleti, 1943.
 • Nasıl hoşunuza giderse. Çev. Halide Edib Adıvar ve Vahit Turhan. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1943.
 • Size Nasıl Geliyorsa. Çev. Bülent Bozkurt. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1996.
 • Nasıl Hoşunuza Giderse. Çev. Özdemir Nutku. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2013.

Cymbeline, King Of Britain

 • Cymbeline. Çev. Engin Uzmen. Ankara: İmge Yayınları, 1992.
 • Cymbeline. Çev. Özdemir Nutku. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2013.

Love’s Labour’s Lost

 • Aşkın Çabası Boşuna. Çev. Ali Halim Neyzi. İstanbul: Mitos-Boyut Yayınları, 2002.
 • Aşkın Emeği Boşuna. Çev. Özdemir Nutku. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2014.

Measure For Measure

 • Toplu Oyunları 1. Kısasa Kısas, Onikinci gece, Venedik Taciri. Çev. Zeynep Avcı. İstanbul: Mitos-Boyut Yayınları, 1996.
 • Kısasa Kısas. Çev. Özdemir Nutku. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2011.

The Merchant Of Venice, Or Otherwise Called The Jew Of Venice

 • Venedik taciri. Çev. H. Y.("Muharrir: İngiliz meşahir erbab kaleminden Şekispir. Mütercimi H. Y."). İstanbul: Matbaa Abuziyâ – Der Galata, 1301.
 • Venedik taciri. Çev. Halide Edib Adıvar Temaşa 8-11, 13 Eylül 1334/1918.
 • Venedik taciri. Çev. Mehmet Şükrü. İstanbul, 1930.
 • Venedik taciri. Çev. Nureddin Sevin. Ankara,1938. (İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları,1992.)
 • Hamlet ve Venedikli Tüccar. Çev. Şehbal Erdeniz ve Orhan Veli Kanık. İstanbul: Doğan Kardeş Yayınları, 1949.
 • Venedik Taciri. Çev. Adnan Yaltı. İstanbul: Zuhal Yayınevi, 1968.
 • Venedik Taciri. Çev. Bülent Bozkurt. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1992.
 • Toplu Oyunları 1:Kısasa Kısas, Onikinci Gece, Venedik Taciri. Çev. Zeynep Avcı. İstanbul: Mitos-Boyut Yayınları, 1996.
 • Toplu Oyunları 1. Kısasa Kısas, Onikinci gece, Venedik Taciri. Çev. Zeynep Avcı. İstanbul: Mitos-Boyut Yayınları, 1996.
 • Venedik Taciri. Çev. Özdemir Nutku. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2012.

The Merry Wives Of Windsor

 • Windsor’un Şen kadınları. Çev. Haldun Derin. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1945.
 • Windsor’un Şen Kadınları. Çev. Bülent Bozkurt. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2000.
 • Windsor’un Şen Kadınları. Çev. Hamit Çalışkan. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.

Much Ado About Nothing

 • Kuru Gürültü. Çev. Hâmit Dereli. 1944. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları,1967.
 • Yok Yere Yaygara. Çev. Bülent Bozkurt. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1998.
 • Kuru Gürültü. Çev. Sevgi Sanlı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2002.

Pericles, Prince Of Tyre

 • Pericles. Çev. Hamdi Koç. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1992.

The Taming Of The Shrew

 • Yola getirilen hırçın kız. Çev. Mehmet Şükrü. İstanbul, Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi, 1934
 • Hırçın Kız. Çev. Nureddin Sevin. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1946.
 • Huysuz Kız. Çev. Bülent Bozkurt. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1997.
 • Hırçın Kız, Çev. Zeynep Avcı, İstanbul, MitosBoyut Yayınevi, 2004.
 • Hırçın Kız, Çev. Özdemir Nutku, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2012.

The Comedy Of Errors

 • Sehiv komedyası.Çev. Mihran M. Boyacıyan. İstanbul: Civelekyan Matbaası, 1302.
 • Sehv-i mudhik. Çev. Hasan Sırrı. Kostantiniyye, 1304.
 • Yanlışlıklar komediası.Çev. Avni Givda. Ankara: Maarif Vekâleti, 1943.
 • Yanlışlıklar Komedyası.Çev. Bülent Bozkurt. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1993.
 • Yanlışlıklar Komedyası. Çev. Avni Givda. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1999.
 • Yanlışlıklar Güldürüsü. Çev. Avni Givda. Yay. Haz. Ve Sadeleştiren: Egemen Berköz. İstanbul: Cumhuriyet Yayınları, 2000.

The Tempest

 • Fırtına. Çev. Mustafa Işıksal. Ankara: Gazi Terbiye Enstitüsü, 1935.
 • Fırtına. Çev. Haldun Derin. 1944. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1964.
 • Fırtına:İki Perde. Çev. Can Yücel. 1991. Papirüs Yayınları, 1996.
 • Fırtına. Çev. Bülent Bozkurt. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1994.
 • Fırtına Çev Can Doğan Mitos Boyut Yayınevi 2017

Twelfth Night, Or What You Will

 • On ikinci gece. Çev. Mehmet Şükrü. İstanbul: Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi, 1937.
 • Onikinci Gece. Çev. Avni Givda. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1946.
 • Onikinci Gece. Çev. Özdemir Nutku. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1988.
 • Toplu Oyunları 1. Kısasa Kısas, Onikinci gece, Venedik Taciri. Çev. Zeynep Avcı. İstanbul: Mitos-Boyut Yayınları, 1996.

The Two Gentlemen Of Verona

 • Verona’nın İki Asilzadeleri. Çev. Mihran M. Boyacıyan. İstanbul: Civelekyan Matbaası, 1302.
 • Veronalı İki Centilmen. Çev. Avni Givda. Ankara: Maarif Matbaası, 1944.

The Two Noble Kinsmen

 • İki Soylu Akraba. Çev. Özdemir Nutku. İstanbul: Alkım Yayınları, 2004.

The Winter’s Tale

 • Kış Masalı. Çev. Mehmet Nâdir. Matbaa-i Esad İzzet, 1299.
 • Kış Masalı. Çev. A. Turan Oflazoğlu. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1979.

Tarihsel Oyunlar

The Life And Death Of King John

 • Kral John. Çev. Ali Halim Neyzi. Mitos-Boyut Yayınları: İstanbul, 2003.

The Tragedy Of King Richard II

 • II. Richard. Çev. Hamit Çalışkan. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1992

The History Of Henry IV, Parts I And II

 • IV. Henry: I ve II. Bölüm. Çev. Bülent Bozkurt. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1992.

The Life Of Henry V

 • V. Henry. Çev. Ali Halim Neyzi. Mitos-Boyut Yayınları: İstanbul, 2002.

VI. Henry (Part 1, Part 2 and Part 3)

The First Part Of Henry The Sixth

The Second Part Of Henry The Sixth (The First Part Of The Contention Of The Two Famous Houses Of York And Lancaster)

The Third Part Of Henry The Sixth (The True Tragedy Of Richard Duke Of York And The Good King Henry The Sixth)

 • VI. Henry: I., II. ve III. Bölüm. Çev. Hamit Çalışkan. Ankara: İmge Yayınları, 1994.

The Tragedy Of Richard III

 • Richard III Faciası. Çev. Seniha Sami. Ahmet Halit Kitabevi, 1946.
 • Kral III. Richard Faciası.Çev. Berna Moran. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1947.
 • Kral III. Richard Tragedyası.Çev. Berna Moran. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1965.
 • III. Richard. Çev. Berna Moran. İstanbul: Adam Yayınları, 1992.
 • III. Richard. Çev. Bülent Bozkurt. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2004.

Henry VIII. (All Is True)

 • VIII. Henry. Çev. Belkıs Boyar. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1947.

Şiirler

Soneler

 • William Shakespeare: Soneler. Çev. Talat S. Halman. İstanbul: Yeditepe Yayınları, 1964.
 • Soneler. Çev. Bülent ve Saadet Bozkurt. 1979. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1994.
 • Shakespeare: Tüm Soneler. Çev. Talat S. Halman. İstanbul: Cem Yayınevi, 1989.
 • Soneler. Çev. Talat S. Halman. İstanbul: K Kitaplığı 29, 2003.

Çeşitli Şiirler

 • A Lover’s Complaint
 • The Passionate Pilgrim
 • The Phoenix and the Turtle
 • The Rape of Lucrece
 • Venus and Adonis

Ayrıca bakınız

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski