Perry Anderson

 

Perry Anderson

Perry Anderson (d 11 Eylül 1938) Marksist entelektüel. UCLA'da tarih ve sosyoloji profesörü. Tarihçi Benedict Anderson un erkek kardeşidir. Sosyalist feminist yazar Juliet Mitchell'in eski eşidir.

{tocify} $title={İçindekiler}

Çalışmaları

Yeni Sol akımının etkili isimlerindendir. Edward Palmer Thompson'ın Louis Althusser'in bilimsel Marksizm ve Sol politikalarda tarihin ve kuramın kullanımı konusunda 1970'lerin sonunda ortaya çıkan tartışmada yazdığı Kuramın Sefaleti isimli kitaptaki eleştirileri o göğüsledi. 1960'ların ortasında, Thompson, Socialist Register yıllığına Anderson'un radikal İngiliz gelenekleri ve deneyciliğine kıta Avrupa'sının kuramcılarını yeğ tutan anlayışı kadar İngiltere'nin tarihsel rotasının aristokratik egemenliğine karşı duruşunu reddeden bir makale yazdı. Anderson Thompson'un polemiklerine iki yanıt verdi, birincisi New Left Review (Ocak-Şubat 1966)'da yayınlanan "Sosyalizm ve Sahte Deneycilik" başlıklı makalesi ve daha sonra daha sert ancak kapsamlı İngiliz Marksizminin İddiaları(1980) 19.yüzyıla ilişkin uluslararası siyasi sistemin sürecini anlamada büyük katkı sağlamıştır.

Yazar Olarak

Anderson The Origins of Postmodernity-Postmodernizmin Kökeni (1998) ve In the Tracks of Historical Materialism-Tarihsel Materyalizmin İzinde (1983)de içeren sayısız kitabın yazarıdır. Aynı zamanda Passages from Antiquity to Feudalism-Antik Çağlardan Feodalizme Pasajlar (1974) ve Lineages of the Absolutist State-Mutlak Devletin Şeceresi (1974)kitaplarında Avrupa tarihi ve toplumsal gelişme konusundaki çalışmalarını sunmuştur .

İngiliz düşünürler yerine Avrupalı düşünürleri tutmasından dolayı İngiltere'de pek çok eleştiriye uğrasa da Batı Avrupa Marksistlerini sığ eleştiricilikten kurtaramamıştır; bknz Batı Marksizm Hakkında Düşünceler (1976). Bununla beraber, onun pek çok uzun soluklu eleştirileri kıta Avrupa'sında postmodern akımların karşıtı olarak değerlendirilmektedir. Tarihsel Materyalizmin İzinde - In the Tracks of Historical Materialism kitabında, zıt düştüğü diğerleri postmodernizmi bir sol sapma olarak görürken Paris'i entelektüel tepkinin yeni başkenti olarak görmektedir. The Atlantic Monthly dergisinde yayınlanan bir makalesinde , Christopher Hitchens Anderson'u hem “yazı yazan en bilgili yazar”, hem de tarihin yanlış tarafında duran kişi olarak tanıtmaktadır.

New Left Review

New Left Review'un 1962-1982 ve 2000-2003 arası editörlüğünü yapmış, şimdi bu derginin yazı kurulunda görev yapmaktadır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski