cinsiyet rolü

 

cinsiyet rolü

Cinsiyet rolü ya da Cinsiyet rolleri (İngilizce: gender role) kişilerin gerçek ya da algılanan cinsiyeti ya da cinselliğine göre genel olarak kabul edilen, uygun görülen ya da arzulanan davranış tiplerini zorla kabul ettiren toplumsal normlar kümesidir. Cinsiyet rolleri genellikle dişilik ve erillik kavramları etrafında şekillense de istisnalar ve çeşitlilikler da vardır. Cinsiyete bağlı beklentiler kültürler arasında çok büyük farklılıklar gösterebildiği gibi bazı özellikleri çok sayıda kültürde ortak olarak görülür. Cinsiyet rollerinin ve çeşitlerinin biyolojik olarak mı belirlendiği yoksa toplumsal inşacılık sonucu mu oluştuğu konusunda günümüzde de süregelen bir tartışma bulunmaktadır.

Çeşitli gruplar, özellikle de feminist hareket baskıcı ve kusurlu olduklarına inandıkları hâkim olan cinsiyet rollerini değiştirmek için çaba sarf etmiştir.

Cinsiyet rolü terimi ilk olarak John Money tarafından 1955 yılında, interseks bireyleri araştırmasında bu bireylerin belirgin biyolojik cinsiyet tespiti yapılmadığı durumlarda erkek ya da kadın statülerini nasıl belirttiklerini tanımlamak için kullanılmıştır.

TDK sözlük anlamı nedir?

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: gender role

Bir toplumda erkeğe ve kadına özgü olduğu düşünülen ve cinsiyete uygun davranış olarak erkek ve kadından beklenen davranış yapıları.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski