heteronormativite

 

heteronormativite

Heteronormativite (İngilizce: heteronormativity), heteroseksüelliğin toplumsal ve doğal norm olarak kabul edilmesi veya bu kabulü içeren kültürel yapı. Biyolojik olduğu kadar toplumsal da bir iddiadır. Toplumsal ve kültürel bir yapı olarak, "insanlık ile heteroseksüelliğin eşanlamlı olduğu" iddiasını içerir ve dolayısıyla insanın kadın ve erkek olarak birbirini tamamlayan iki ayrık ve zıddına yönelimli cinsiyetten olduğu kabulünü barındırır. Bu bağlamda heteronormativitenin doğrudan cinsel yönelime dair bir norm (veya normatif algı) olduğu sonucu çıkarılabileceği gibi, dolaylı olarak cinselliğe, biyolojik cinsiyete, cinsiyete ve cinsiyet rollerine dair normatif bir algı ve norm iddiası olduğu da söylenebilir. Herhangi bir kişinin eşini mutlaka karşı cinsten varsaymak, heteronormatif bir bakış açısına örnek gösterilebilir.

Bir terim olaraksa, "heteronormativite"nin Michael Warner tarafından 1991'de popülarize edildiği söylenebilir. Warner ayrıca terimi LGBTQ hareketin toplumsal tutumları bağlamında ele almış ve LGBTQ bireylerin heteroseksüel ilişki tipi, kültür, ve davranışı benimsemesinden ziyade heteroseksüelliği norm olarak öne süren toplumsal yapı ve kültürü (yani heteronormatif kültürü) söküme uğratması gerektiğini ifade etmiştir. "Heteronormatif", heteronormativite dahilinde olan anlamında kullanılabilir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski