egoizm

 

egoizm

Egoizm ya da bencillik genel anlamıyla bireyin kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesi ile ilgilidir. Bu kavramı istençle ilişkilendiren bilim insanları da bulunmaktadır.

{tocify} $title={İçindekiler}

Ayrıca bakınız

TDK sözlük anlamı nedir?

isim, Fransızca égoïsme

Bencillik.

Kelime Kökeni

Fransızca égoïsme "bencillik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce egoism sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Joseph Addison, İng. şair (1672-1719), "hep kendinden sözeden" anlamında.) Bu sözcük Latince ve Eski Yunanca ego "ben " sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Mecmuası (1912) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski