Kriton (Platon)

Kriton (Antik Yunanca: Κρίτων), Antik Yunan filozofu Platon tarafından yazılmış, şehrin tanrılarına inanmayışı ve gençlerin ahlakını bozması gerekçesiyle yargılanan Sokrates’in davası sonucunda çıkan idam kararının ertesinde, öğrencisi aynı zamanda onunla yaşıt ve onun gerçeklerine ulaşamamış bir arkadaşı olan Kriton’un onu hapisten kaçmaya ikna etmeye çalışmasını konu alan bir diyalogdur. Sokrates'in Savunması ve Euthyphron ile birlikte üçlü bir dizi oluşturur. Euthyphron mahkemenin hemen öncesini, Savunma mahkeme sürecini, Kriton ise mahkeme sonrasını anlatır. Yani eser Sokrates'in Savunması adlı diyaloğun devamı niteliğindedir.

Kriton, Sokrates'i ikna etmeye çalışır ama başarılı olamaz yani Sokrates hayatına son verenlere direnmez, verilmiş olan karara karşı çıkmaz. Sokrates kurtulmayı neden reddettiğini bu diyalogda açıklar ve Kriton’u ikna etmeye çalışır.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  • Platon, Kriton, (Çev. F.Öktem-C.Türkkan), Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2006. ISBN 975-997-086-4

Kriton (Platon)


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski