postnişin

 

postnişin

Postnişin, tarikatlarda, dergâhta posta oturan, yani o dergâhın başında bulunan şeyhe verilen isim.

Postnişin olan kişi o tarikatta merkezi otorite hükmündedir. Onun destur verdiği, vekâlet verdiği halifeleri vardır. O vekiller dergahta olabileceği gibi postnişinin işaret ettiği coğrafi bölgelere de gönderilmiş olabilir.

{tocify} $title={İçindekiler}

TDK sözlük anlamı nedir?

isim, eskimiş, (postnişi:ni), Farsça pūstnişīn

Postta oturan, tekkenin şeyhi olan kimse:

      "Babası ölünce yüzüne çok yakışan güzel bir sakal bıraktı ve tekkenin postnişini oldu." - Yusuf Ziya Ortaç

Kelime Kökeni

Farsça post نشين  "hayvan postu, (mec.) oturma yeri" ve Farsça nişīn ڀوست  "oturan" sözcüklerinin bileşiğidir.

Tarihte En Eski Kaynak

postnişīn "makam sahibi, Mevlevilikte bir rütbe" [ Ahmet Vefik Paşa, Lugat-ı Osmani (1876) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski