totoloji

 

totoloji

Totoloji (mantık), hepdoğru veya eşsöz, bir bileşik önermenin kendini oluşturan önermelerin her değeri için daima doğru sonuç vermesi durumu. Bir şeyi kendi kaplamıyla tanımlayan tanımlardır. Bu tür tanımlar yeni bir bilgi vermez. Örneğin, 'Ev evdir.', 'adam gibi adam', 'totoloji gibi totoloji' gibi tanımlar kendi başlarına yeni bilgi vermez.

Totolojiler ancak belirli bir bağlam dahilinde öznenin görüşü hakkında bilgi verir. Örneğin Ahmet Haşim Sofokles'teki trajik bilinç; trajik bilinç gibi trajik bilinç derken bu totolojiyle Sofokles'i trajik bilinç'i en iyi karşılayan yazar olarak tanımlamaktadır.

TDK sözlük anlamı nedir?

Mantık Terimleri Sözlüğü - 1976

bk. doğrusal geçerli önerme.

Felsefe Terimleri Sözlüğü - 1975

bk. eşsöz

Matematik Terimleri Sözlüğü - 1983

İngilizce: tautology, Fransızca: tautologie, Almanca: Tautologie, Diğer: Az. tavtologiya

Tüm yorumlar altında doğru olan birleşik önerme, mantıksal doğru önerme. Başka bir deyişle, önermeler mantığında geçerli bir formül.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski