fenol

 

fenol

Fenol, benzen halkasına OH- molekülünün bağlanmasıyla oluşan kimyasal bileşiktir.

Fenoller, aromatik halkaya bir ya da daha fazla hidroksil grubunun bağlandığı aromatik bileşiklerdir. Saf halde, renksiz veya beyazdan hafifçe pembeye çalan renkte kristal katı şeklindedir. Tatlımsı, buruk bir kokuya sahip fenollerin tespit limiti havada 40 ppb, suda ise 1-8 ppm’dir. Suya kıyasla çok yavaş buharlaşır, suda orta dereceli bir çözünürlüğe sahiptir ve oldukça yanıcıdır.

  • Ampirik (kimyasal) formülü C₆H₅OH şeklindedir.
  • Zayıf asidik özelliğe sahiptir
  • Alkol değildir
  • Sulu çözeltisi FeCl₃ ile mor renk verir.Bu fenolun tanınma reaksiyonudur.
  • Fenol formaldehit ile polimerleşerek plastik oluşturabilir.

Fenoller ve alkoller arasında birçok açıdan benzerlik olmasına rağmen bu benzerlikler yalnızca biçimsel yöndendir. Kimyasal tepkimeleri genellikle büyük ölçüde farklıdır. Fenoller suda asit özelliği gösterirken, alkoller göstermezler. Buna karşılık fenoller ester oluşturmaları açısından alkollerle benzerler. Birçok fenol, özellikle triklorofenol (TKF) antiseptik özellik taşırlar.

Fenol halkası
Fenol halkası

{tocify} $title={İçindekiler}

TDK sözlük anlamı nedir?

fenol, -lü

isim, kimya, Fransızca phénol

Boyacılıkla, plastik maddelerin ve bazı ilaçların yapımında kullanılan, çoğunlukla maden kömürünün katranından çıkarılan benzinin oksijenli türevi, asit fenik.

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü

İngilizce: phenol

1. Benzen içeren organik maddelerin yıkımlanması sonucu oluşan bir asidik benzen türevi madde. 2. Kömür katranından damıtılarak elde edilen antiseptik özelliğe sahip, bakteri ve mantarların sitoplazmik zarlarının geçirgenliğini artırarak ölümlerine neden olan bir madde.

İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü - 2014

İngilizce: phenol

1.Bir aromatik halkada -OH grubu içeren, Ar-OH genel formülü ile verilen bileşik sınıfı. 2.C6H5OH formülüyle gösterilen, hidroksibenzen ya da asitfenik olarak bilinen, yakıcı, dezenfektan madde.

Kelime Kökeni

Fransızca phénole "yanıcı bir kimyasal madde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca phaínō φαίνω  "ışımak, aydınlanmak" fiilinden türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ c (1932) : her nevi fenol ve anilin tozu ]

Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve fenol kelimesinin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski