değişim değeri

 

değişim değeri

Siyasi ekonomi ve özellikle Marksist ekonomide, değişim değeri piyasa için üretilmiş ve piyasada satılan malın dört temel özelliğinden biridir. Diğer üçü kullanım değeri, ekonomik değer ve fiyattır. Bu dört kavramın insanın düşüncesinde Aristo’dan Ricardo’ya kadar çok uzun bir tarihi vardır.

{tocify} $title={İçindekiler}

Marks’a göre değişim değeri ve fiyat

Marks’a göre bir malın değişim değeri fiyatı ile özdeş değildir, ancak eğer ticareti yapılırsa diğer malların ne kadarına karşılık geldiğini gösterir.

Kaynakça

  • Howard Nicholas, Marx's theory of price and its modern rivals. London: Palgrave Macmillan, 2011.
  • David Ricardo ( 1817 ) On the Principles of Political Economy and Taxation

TDK sözlük anlamı ce açıklaması nedir?

Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü - 1972

Türkçe: bedel, İngilizce: value, Fransızca: valeur

1. Mallar arasındaki değişim oranı. 2. Bir özdeğin para ile nitelendirilen değeri. 3. Ekonomik değer. 4. Bir mal değişiminde, karşılık olarak alınan başka bir mal niceliği.

İktisat Terimleri Sözlüğü - 2004

İngilizce: exchange value

Neoklasik ve emek değer kuramlarına göre iki mal arasındaki değişim oranı.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski