kolektivizm

 

kolektivizm

Kolektivizm (İngilizce: collectivism), bireyler arasındaki kaynaşmanın vurgulanması ve grubun birey üzerinde önceliklendirilmesi ile karakterize edilen bir değerdir. Toplumcu (Kolektivist) bir dünya görüşüne sahip olan bireyler veya gruplar, ortak değerleri ve hedefleri bilhassa dikkat çekici bulma eğilimindedirler ve grup dışına kıyasla grup içine daha fazla yönelim gösterirler. "Grup içi" teriminin, kolektivist bireyler için çekirdek aileden dini veya ırksal/etnik bir gruba kadar değişen toplumsal birimleri içerecek şekilde daha yaygın olarak tanımlandığı düşünülmektedir. Bireyciliğin tam zıttıdır.

{tocify} $title={İçindekiler}

Ayrıca bakınız

TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

İngilizce: collectivism

Üretim araçlarına toplumun sahip olması gerektiğini ileri süren ve bu amaçla üretim araçları özel mülkiyetinin ve devletin tasfiye edilmesini savunan ve ilk kez kendisini kolektivist anarşist olarak tanımlayan Mikhail Bakunin tarafından ortaya atılan kuram.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski