sermaye birikim yasası

 

sermaye birikim yasası

Karl Marx'ın Das Kapital'ine göre, sermaye birikimi kuralı, kapitalist üretim biçiminde sermaye birikim sürecinin nasıl gelişmesi gerektiğine işaret eder.

Sermayenin artmasıyla birlikte sermayenin organik yapısı artar ve süreç içinde nüfus proleterleşir. Üretim gücünün daha büyük kesimi maaşla geçinmek zorunda kalmaya başlar.

Markist ekonomistler genellikle kısmi ve tamamen yoksullaşma arasında ayrım yaparlar. Tamamen yoksullaşmada işçi sınıfının yaşam koşulları bütünüyle kötüleşir. Kısmi yoksullaşmada ise kapitalistlerin zenginliği işçi sınıfının reel ücretlerinden daha hızlı artar.

Henryk Grossman'ın teorisindeyse sermaye birikiminin artması karlarda kademeli bir düşüş yaratır ve sonunda kapitalist sistemin çöküşüne yol açar.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski