tersine ayrımcılık

 

tersine ayrımcılık

Tersine Ayrımcılık, tarihi ve sosyopolitik bakımdan hakim gruplardan ziyade hakim olmayan grupların (azınlıklar tipiktir) yararına olan ayırımcı politika ve eylemleri tanımlamakta kullanılan bir terimdir.

"Tersine ayrımcılık" bazen müspet eylem ve pozitif ayrımcılık terimleriyle eş anlamlı kullanılmaktadır. Birleşik Krallık gibi bazı ülkelerde "tersine ayrımcılık" terimi "müspet eylem" şeklinde adlandırılan politikaları tanımlamakta kullanılmaktadır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski