Abdullah bin Abbas

 

Abdullah bin Abbas
Abdullah bin Abbas isminin Arapça kaligrafisi

ABDULLAH b. ABBAS (Arapça: عبد الله بن عبّاس; Tam adı: Ebü’l-Abbâs Abdullāh b. el-Abbâs b. Abdilmuttalib el-Kureşî (ö. 68/687-88)) Hz. Peygamber’in amcasının oğlu, tefsir ve fıkıh ilimlerinde otorite kabul edilen ve çok hadis rivayet edenler arasında yer alan sahâbî.

{tocify} $title={İçindekiler}

Hakkında bilgi nedir?

Hayatı

Hulefâ-i Râşidîn’den dördüncüsü Ali bin Ebu Talib'in amcası Abbas bin Abdulmuttalib'in oğlu. Hicretten üç yıl kadar önce Mekke'de doğmuştur. Hicretten kısa bir süre sonra annesi Ümmü'l-Fazl Lübabe ile birlikte Medine'ye gittiği veya babası ile birlikte Mekke'nin Fethine kadar burada kaldığı şeklinde iki farklı rivayet vardır.

İslam Peygamberi'ne bağlılığı ve sevgisi nedeniyle onun takdirini kazanmış, onun yakınında bulunup onun davranış ve sözlerini öğrenmeye çok istekli olmuştur. Bunun üzerine, onun "Allah'ım! Ona kitabı öğret ve onu dinde fakih kıl!" şeklindeki duasına mazhar olmuştur. Ali bin Ebu Talib'in hilafeti zamanı 656 yılında Osman bin Huneyf'in azlinden sonra Basra'ya vali olarak atanmıştır. Cemel, Sıffin ve Nehrevan savaşlarında Ali bin Ebu Talib'in ordu komutanlığını yapmıştır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski