Zeyd bin Sabit

 

Zeyd bin Sabit

ZEYD b. SÂBİT (Arapça: زيد بن ثابت) Ebû Hârice (Ebû Saîd) Zeyd b. Sâbit b. Dahhâk el-Hazrecî en-Neccârî (ö. 45/665 [?]) Sahâbî.

Zeyd bin Sabit (612 - 665), İslam peygamberi Muhammed'in vahiy kâtiplerinden olan sahabi.

11 yaşında Müslüman oldu. Bedir ve Uhud muharebelerine yaşı küçük olduğu için katılmadı. Hendek Muharebesi, Tebük Seferi, Mekke'nin Fethi, Huneyn Muharebesi ve Taif Seferi'ne katılmıştır. Ayrıca Hudeybiye Antlaşması'nda ve Veda Hutbesi'nde de hazır bulunmuştur. İslam peygamberi Muhammed'in ölümünden sonra ise halife Ebu Bekir devrinde Yemame Savaşı'na katılmıştır.

Peygamber tarafından İbranice ve Süryanice öğrenmesi istenmiş ve bu dilde gönderilen mektupların yazımını ve gelen mektupların tercümesini üstlenmiştir.

Zeyd bin Sabit, devrinin en büyük hadis, kıraat ve miras hukuku âlimlerinden birisiydi. Halife Ebu Bekir devrinde Kur'an'ın mushaf hâline getirilmesi kararlaştırılınca sahabelerin elindeki nüshaların kontrolü görevini yerine getirmiştir. Yine Kur'an'ın kıraat farklılıklarını gidermek için yapılan mushaf yazım işini yapan dört sahabeden birisiydi.

Hakkında bilgi nedir?

  • Doğum tarihi: 612
  • Doğum yeri: Medine
  • Ölüm tarihi: 665
  • Ölüm yeri: Medine
  • Dini: İslam


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski