Cüveynî

 

Cüveynî

İmâmü'l-Haremeyn Cüveynî (Farsça: امام الحرمین جوینی; d. 17 Şubat 1028, Nişabur - ö. 20 Ağustos 1085, Nişabur), İranlı fıkıhçı, kelamcı.

{tocify} $title={İçindekiler}

Hakkında bilgi nedir?

  • Doğum tarihi: 17 Şubat 1028
  • Doğum yeri: Nişabur
  • Ölüm tarihi: 20 Ağustos 1085 (57 yaşında)
  • Ölüm yeri: Nişabur

Hayatı

17 Şubat 1028'de Nişabur'da doğdu. Müderris olan babası ve amcasından ilk eğitimini aldı. Babasının ölümü üzerine genç yaşta babasının yerine müderris yapıldı. Bu süre zarfında eğitimine devam ederek bölgenin seçkin alimlerinden dersler aldı. Ehl-i Sünnet'i müdafaa edip Nişabur çevresinde yayılmasını sağladı. Mutezile-Şii görüşleri bağnaz bir şekilde müdafaa eden Büyük Selçuklu İmparatorluğu Veziri Kündürî Tuğrul Bey'den bidatçılara lanet okunması için ferman çıkarttırarak Eşari alimlerine baskı yaparak ders okutmalarını yasaklaması ve bir kısmını hapsetmesi üzerine Cüveynî Nişabur'dan ayrılarak Bağdat'a gitti. Ardından Medine ve Mekke'ye giderek dört yıl boyunca ders okutmakla meşgul oldu ve şöhreti etrafa yayıldı. Kündürî'nin azledilmesi üzerine Nişabur'a dönerek kendisi için yaptırılan Nizamiye Medresesi'nde müderrisliğe tayin edilerek ölene kadar ders vermeye devam etti. 20 Ağustos 1085'te Nişabur yakınlarındaki Büştenikan köyünde öldü.

Eserleri

  • eş-Şamil
  • el-İrşad
  • el-Akidetü'n-Nizamiyye
  • el-Burhan fi usuli'l-fıkh
  • el-Varakat


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski