Safiyye bint Huyey

 

Safiyye bint Huyey
İslam kaligrafisinde Safiyye'nin adı.

Safiyye bint-i Huyey bin Ahtab (d. 610 - ö. 670, Medine), İslâm peygamberi Muhammed'in eşi. Asıl ismi Zeyneb'tir.

{tocify} $title={İçindekiler}

Hakkında bilgi nedir?

  • Doğum tarihi: 610
  • Doğum yeri: Mekke
  • Ölüm tarihi: 670
  • Ölüm yeri: Medine
  • Defin: Bâki Mezarlığı
  • Eşi: Muhammed bin Abdullah (e. 628 – 632)
  • Babası: Huyay bin Ahtab
  • Annesi: Berra bint Samaval
  • Dini: İslam

Soyu

Medine’deki Yahudilerden Nadiroğulları kabilesi reisi Huyey bin Ahtab’ın kızıydı. Baba tarafından soyu, Safiyye binti Huyey bin Ahtab bin Âmir bin Ubeyd bin Kâ’b bin Hazra bin Ebî Habîb bin Nudayr bin Nahham bin Meyhum'du. Anne tarafından ise, Safiyye binti Berre binti Semvân'dır.

Önceki evlilikleri

Safiyye bint-i Huyey, ilk evliliğini ünlü bir şair ve aynı zamanda ileri gelen bir kumandan olan Sellam İbn Mişkem el-Kuradi ile yapmıştı. Bir müddet sonra ondan boşanarak, Hayber’in en meşhur kalesi olan Şemmus Kalesi'nin kumandanı olan Kinane İbn Ebi Hukayk ile evlendi. Şehmus Kalesi'nin Müslümanlar tarafından fethi sırasında Kinane İbn Ebi Hukayk öldürüldü.

Safiyye, bu savaşta babası, ikinci eşi ve kardeşini de kaybetmişti. Kendisi de savaş esirleri arasındaydı.

Esareti

Arabistan’da reislere veya hükümdarlara düşen ganimet hissesine “Safiyye” denilirdi. Zeyneb, Hayber savaşında esir olarak İslam peygamberi Muhammed'in hissesine düşmesinden dolayı bu isimle adlandırılmıştı. Babası Huyey bin Ahtab, Muhammed'e karşı paganlarla iş birliği görüşmeleri yaptığı için Medine’den uzaklaştırılmıştı. Oradan da kabilesinin bir kısmıyla Hayber tarafına, Kureyzoğullarını Müslümanların aleyhine kışkırtmak için gitmiş ve onların kalelerine girmişti. Huyey bin Ahtab'ın sonu da onlar gibi olmuş ve orada Ahzab Savaşı esnasında öldürülmüştü.

İslam Peygamberi ile evliliği

Savaş sonunda ganimet malları taksim edilmiş, Safiyye de Muhammed'e düşmüştü.

Yahudiler ile bir anlaşma imzalamasının akabinde Muhammed, Safiyye’ye İslam ve Yahudilik hakkında görüşlerini sorduğunda "Ey Allah'ın Resulü! İslamı arzu etmiş ve sen davet etmeden önce seni tasdik etmiştim. Babam da senin davanın doğruluğunu itiraf ederdi. Fakat ırkçılık onu götürdü. Ben Allah’tan başka ilah olmadığına ve senin Allah’ın Resulü olduğuna kesinlikle inanıyorum." sözü üzerine, Muhammed Safiyye’yi azat edip onun da isteği üzerine kendisine nikâhladı.

Muhammed, bu evliliği sayesinde Yahudilerin önemli bir bölümüyle akraba olmuş, onların İslam dinini yakından tanımalarına da imkân sağlamıştı. Ayrıca düşmanları ile ilgili bir takım bilgileri edinmesi kolaylaşmış, onların emelleri ile ilgili bilgileri önceden alabilmişti. 60 yaşında Medine'de vefat eden Safiyye bint-i Huyey bin Ahtab, Cennet-ül Bâkî Mezarlığı’na defnedilmiştir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski