Muhammed bin Hanefiyye

 

Muhammed bin Hanefiyye

Muhammed bin Hanefiyye (637 - 700) Ali bin Ebî Tâlib'in Havlet bint Câ'fer isimli eşinden olan oğlu.

{tocify} $title={İçindekiler}

Hakkında bilgi nedir?

 • Kendi dilinde adı: Ebu'l-Kasım Muhammed bin Ali bin Ebu Talib el-Haşimî el-Kureşî
 • Doğum tarihi: 637
 • Doğum yeri: Mekke, Arabistan
 • Ölüm tarihi: 700
 • Ölüm yeri: Medine, Emevi Devleti
 • Defin yeri: Baki Mezarlığı
 • Milliyeti: Arap
  • Kureyş kabilesi
   • Haşimoğulları kolu
 • Ebeveynleri:
 • Muharebeler

Kişiliği

Hüseyin bin Ali'nin Kerbelâ Olayı'nda öldürülmesinden sonra Ali'nin sağ kalan tek oğlu olduğu için hilafet makamına varis olarak gösterilmesine rağmen, o kendisini particilik ve hizipçilik mücadelelerinden uzak tutmaya çalışmış ve çok daha temkinli davranma yolunu tercih etmiştir. Sonunda Emevî halifesi Abdülmelik’e biat etmek suretiyle, kendisine yüklü bir miktarda yıllık emekli maaşı bağlanmıştır.

Adına "Keysân’îyye" mezhebinin teşekkülü

    Ayrıca bakınız: Keysanilik ve Muhtar es-Sekafî

Muhammed bin Hanifiyye'nin şahsında Galiyye mezheplerinden olan Keysanilik mezhebi teşekkül etmiştir. Kendisi, bu mezhebin takipçilerini lânetlemiş ve kendisiyle adını kullanmaktan başka ilişkileri olmayan bir fırka olduklarını ilan etmiştir.

Kaynakça

 • Mustafa Öz, Mezhepler Tarihi ve Terimleri Sözlüğü, Ensar Yayıncılık, İstanbul, 2011.


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski