dinsizlik

 

dinsizlik

Dinsizlik ya da din dışılık, din kavramının var olmaması, reddedilmesi veya dikkate alınmaması durumudur. Tanrının varlığı tartışmasından bağımsız olarak, ritüelleriyle, anlatılarıyla, temsilcileriyle ve yöneticileriyle birlikte bütün olarak din kurumunun kabul edilmemesidir.

Dinsizlik, dinin dikkate alınmadığı apateizm ve seküler hümanizm gibi durumlara işaret edebileceği gibi, tanrının varlığı kavramına getirilen yaklaşımlara göre farklılık gösterebilmektedir. Diğer bir deyişle, tanrının var olduğuna inanan deizm, teizm ve panteizm gibi görüşler dinsizlik sınıfına girebileceği gibi, tanrının varlığının kesin olarak bilinemeyeceğini savunan agnostisizm ve tanrı olgusunun var olmadığını belirten ateizm, antiteizm ve nonteizm de dinsizlik tanımına dahildir. Dinin gülünç olduğunu mizah yoluyla gösteren parodi din ve din olgusunu ortadan kaldırmayı savunan din karşıtlığı gibi görüşler de bu başlıkta ele alınabilmektedir.

Pew Araştırma Merkezi'nin 2012 yılında yaptığı bir çalışma, dünya nüfusunun yüzde 16'sının dinsiz olduğunu saptamıştır. Gallup (şirket) tarafından 2015 yılında yapılan bir araştırma ise, Türkiye'deki dinsiz nüfus oranının yüzde 15 olduğunu göstermiştir.

{tocify} $title={İçindekiler}

Demografi

Zuckerman (2005) ve Dentsu Institute (2006)'un araştırmalarına göre ateist, agnostik ve dindar olmayanlar
Zuckerman (2005) ve Dentsu Institute (2006)'un araştırmalarına göre ateist, agnostik ve dindar olmayanlar

Gallup Dindarlık Endeksi 2009
Gallup Dindarlık Endeksi 2009

ÜlkeDinsizlerin
nüfusa oranı (2006)

Estonya75,7
İsveç46–85 (ortalama 65.5)
Çek Cumhuriyeti64.3
Vietnam46.1–81 (ortalama 63.55)
Danimarka43–80 (ortalama 61.5)
Arnavutluk60
Almanya59
Birleşik Krallık39–65 (ortalama 52)

Japonya51.8
Azerbaycan51
Çin8–93 (ortalama 50.5)
Fransa43–54 (ortalama 48.5)
Rusya48.1
Belarus47.8
Finlandiya28–60 (ortalama 44)
Macaristan42.6
Ukrayna42.4
Hollanda39–44 (ortalama 41.5)
Letonya40.6
Güney Kore36.4
Belçika35.4
Yeni Zelanda34.7
(isteğe bağlı soruyu cevap veren %87,3 orandan)

Şili33.8
Ekvador30.0
Lüksemburg29.9
Slovenya29.9
Venezuela27.0
Kanada23.9
İspanya23.3
Slovakya23.1
ÜlkeDinsizlerin
nüfusa oranı (2006)
Kaynak
Avustralya22.3

Meksika20.5
ABD19.6
Litvanya19.4
İtalya17.8
Arjantin16.0
Güney Afrika15.1
Hırvatistan13.2
Avusturya12.2
Portekiz11.4
Porto Riko11.1
Bulgaristan11.1
Filipinler10.9
Brezilya8.0
İrlanda7.0
Hindistan6.6
Sırbistan5.8
Peru4.7
Polonya4.6
İzlanda4.3
Yunanistan4.0
Türkiye2.5(2019'da 10.5)
Romanya2.4
Tanzanya1.7
Malta1.3
İran1.1
Uganda1.1
Nijerya0.7
Bangladeş0.1

Yukarıda listelenen 10 ülkede dindar olmayanların ülkenin çoğunluğunu oluşturmasına rağmen, bu durum ülkelerin nüfus olarak çoğunluğunun herhangi bir dine inanmadığı anlamına gelmez. Örneğin, İsveç nüfusunun 70% 'i kendilerini Lutheran Hristiyan Kilisesine ait ve Arnavutluk nüfusunun %58,7 'si ise kendisini Müslüman olarak tanımlamaktadır.

TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

dinsizlik, -ği

isim

Dinsiz olma durumu:

      "Nasıldan, niçinden uzaktır davranışlarım; din de umurumda değil, dinsizlik de." - Turan Oflazoğlu

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski