araştırma

 

araştırma

Araştırma, en genel tanımıyla, birtakım olguların ortaya çıkarılması için bilgilerin aranması ya da bu amaçla yapılan her türlü sistemli çalışmayı içeren inceleme olarak tanımlanır. UNESCO'nun tanımına göre araştırma, insan, kültür, toplum bilgilerinin birikimini artırmak ve bu bilgiyi yeni uygulamalar için kullanmak için girişilen sistematik yaratıcı eylemleri kapsar. Herhangi bir konu hakkında araştırma yapan kişiye araştırmacı de denir.

İlkelerin anlaşılmasını amaçlayan temel araştırmaya kıyasla, uygulamalı araştırma daha çok insanın evren hakkındaki bilgisini ilerletmek için yöntem ve sistemlerin keşfedilmesini ve geliştirilmesini amaçlar. Bir araştırmada bilimsel yöntem kullanılabilirse de, araştırma terimi bilimsel yöntemin kullanılmadığı araştırmaları da kapsar.

Bilimsel yöntemin kullanıldığı araştırmalar bilimsel araştırma adını alırlar. Tarihsel araştırma bilimsel araştırmanın kapsamında yer alır.

{tocify} $title={İçindekiler}

araştırma ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. isim Araştırmak işi, araştırı, istikşaf, taharri, tetkik.

2. isim Bilim ve sanatla ilgili olarak yapılan yöntemli çalışma, araştırı:

      "Sosyal ve bilimsel konuda araştırmalar, makaleler yayımlar." - Ayla Kutlu

Eğitim Terimleri Sözlüğü - 1974

Türkçe: tetkik, tetebbu, İngilizce: research, Fransızca: recherche

Bir gerçeği ortaya çıkarmak, bir sorunu çözümlemek ve eldeki verileri arttırmak için bilimsel yöntem ve tekniklerden yararlanılarak yapılan düzenli çalışma.

Yöntembilim Terimleri Sözlüğü - 1981

Türkçe: tetkik, İngilizce: research

Belli yöntem ve yordamlara başvurarak, bir tasarı uyarınca bilimsel bilgi üretme işlemi, bk. bilgi.

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: research

Genelleştirilebilir bilgi üretmek veya bilgiye katkıda bulunmak amacıyla, sistematik gözlemler veya deneyler yapma ve toplanan verileri bilimsel yöntemlerle analiz etme, senteze varma süreci.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski