arkeen

 

arkeen
Bir sanatçının Arkeen izlenimi.

Arkeen (veya Arkeen üst zamanı), Kambriyen öncesinin ikinci üst zamanıdır. Günümüzden yaklaşık olarak 3,6 milyar yıl önce Hadeen'in sona ermesiyle başlayıp, 2,5 milyar yıl önce, Proterozoyik'in başlamasıyla son bulduğu kabul edilir.

Gezegenimizde bulunabilen ilk kayaç katmanlarının oluştuğu, aynı zamanda yaşamın ortaya çıktığı dönemdir. Okyanuslarda, prokaryotik tek hücreli organizmalar bu dönemde ortaya çıkmıştır. Fotosentetik siyanobakteriler, popülasyonlarının artmasına paralel olarak giderek daha fazla oksijeni okyanuslara salmaya başlamışlardır. Başlarda bu oksijen, deniz suyundaki çözünmüş haldeki demirle birleşmiş, oluşan demiroksit okyanus dibine çökmüştür. Deniz suyundaki çözünmüş demirin bu yolla tasfiyesinden sonradır ki fotosentetik bakterilerce üretilen oksijen deniz suyunda çözünmeye, sonra da atmosfere karışmaya başlamıştır.

arkeen ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim, jeoloji, Fransızca archéen

Kambriyumlardan önce oluşan en eski yer katı.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski