armağan

 

armağan

armağan ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. isim Birini sevindirmek, mutlu etmek, onurlandırmak, kutlamak için veya anı olarak verilen şey, hediye, dürü:

      "Sana bir yılbaşı armağanı alacağım." - Ayla Kutlu

2. isim Ödül:

      Nobel armağanı.

3. isim Bir bilim adamının emek verdiği dalda onu anmak için hazırlanan bilimsel eser:

      Macit Gökberk Armağanı.

4. isim, mecaz Bağış, ihsan:

      "Siz, Tanrı'nın Fransız halkına bir armağanısınız." - Nazım Hikmet

Kelime Kökeni

Eski Batı Türkçesinde armağan veya yarmakan sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yarmak "para" sözcüğünden türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

armağan/yarmağan "doyumluk, peşkeş, ganimetten verilen pay" [ Divan-i Lugat-it Türk (1070) ]

Ayrıca bakınız


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski