astsubay üstçavuş

Astsubay üstçavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde rütbesi Astsubay Kıdemli Çavuş ile Astsubay Kıdemli Üstçavuş arasında bulunan astsubay rütbesidir.

Astsubaylığa nasbından itibaren Astsubay Çavuş (3 yıl) ve Astsubay Kıdemli Çavuş (3 yıl) rütbelerinde normal bekleme süreleri kadar görev yapan bir Astsubay, mesleğinin 6. yılında Astsubay Üstçavuş rütbesine nasbedilir ve 6 yıl süreyle (mesleğinde 12. yılın sonuna kadar) bu rütbede görev yapar ve sonrasında Astsubay Kıdemli Üstçavuşluğa nasbedilir.

Normal rütbe terfileri yukarıda belirtildiği gibi olsa da haricen birçok istisnai durum da mevcuttur. Örneğin;

 • Sivil kaynaktan tedarik edilen personel eğer 4 yıllık üniversite mezunu olarak astsubaylığa nasbedilmişse 2 yıl kıdem verilir ve Astsubay Çavuş rütbesinde 1 yıl görev yapar. Yani Astsubay Çavuş rütbesiyle göreve başladıktan bir yıl sonra Astsubay Kıdemli Çavuşluğa nasbedilir.
 • Astsubay olarak görev yapılan 4,5 ve 6. yıllarda (4 yıllık üniversite mezunlar) Subaylık sınavına tabi tutulurlar. Başarılı olanlar (değişiyorsa yeni) sınıfında Sınıf Okulu eğitimini başarıyla tamamlarlarsa Teğmen olarak mezun olurlar.
 • Astsubaylar meslekte 9. yıllarından itibaren "Erken Terfi Sıralamasına" tabi tutulurlar. Uygun görülenler 1 yıl kıdem ile taltif edilirler.
 • Hakkında devam eden Askeri Mahkeme davası bulunan personel bir üst rütbeye nasbedilmez.
 • Hakkında mahkeme kararı ile "rütbe durdurma cezası" verilen personel aldığı ceza yılı kadar geç nasbedilir.
 • Askeri Mahkemeden bir gün dahi ceza alan personelin nasbı bir sonraki yıla ertelenir. (Askeri Mahkemeden alınan cezalar infaz edilirken askerlik hizmetinden sayılmaz. Dolayısıyla 30 Ağustos'ta genel rütbe terfisi bir gün dahi ertelenen personelin terfisi bir sonraki 30 Ağustos'a ertelenir. Bu husus 1 gün-364 gün arası ceza alan personel hakkında aynı esaslarla uygulanır. Askeri Mahkemeden 1 yıldan fazla ceza alan personelin ilişiği tamamen kesilir.)

Astsubay Üstçavuşlar K.K.K. bünyesinde muharip sınıflarda genel olarak;

 • Bölük Astsubayı
 • Takım Astsubayı
 • Tank Kısım Komutanı
 • Top Kısım Komutanı
 • Tim Komutanı
 • Kol Komutanı

olarak görev alırlar. Ancak bu listenin genelleme olduğu göz ardı edilmemeli, asıl olarak K.K.K.'da görevli bir Astsubay Üstçavuş, yüzden fazla kadroda görev alabilir.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde; Astsubay Kıdemli Üstçavuş rütbesine kadar

 • Asayiş Tim Komutanı ve
 • Karakol Komutan yardımcısı olarak atanırlar.

Astsubay Üstçavuş
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Astsubay Üstçavuş Rütbesi

Astsubay Üstçavuş Rütbesi
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Astsubay Üstçavuş Rütbesi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Astsubay Üstçavuş Rütbesi
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Astsubay Üstçavuş Rütbesi

astsubay üstçavuş ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim, askerlik

Astsubaylığın üçüncü rütbesi.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski