basın

 

basın

basın ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. isim Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yazılı yayınların bütünü, matbuat:

      "Bütün bildiklerimizden öteye İstanbul basını bize ne öğretebilirdi?" - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

2. isim Bu tür iş yerlerinde görevli kimselerin tümü:

      "Arkasında birileri var gibi, basından birileri sanırım, sürekli fiştekliyorlar herifi." - Tahsin Yücel

Yapıt Hakları Terimleri Sözlüğü - 1971

Türkçe: matbuat, İngilizce: press, Fransızca: presse

Basım yoluyla çoğaltılarak, belirli zamanlarda çıkan basmalar.

Kelime Kökeni

Türkçe bas- fiilinden +In sonekiyle türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

"matbuat" [ Osmanıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu (1935) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski