bin

 

bin

bin ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. isim Dokuz yüz doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı.

2. isim Bu sayıyı gösteren 1000 ve M rakamlarının adı.

3. sıfat On kere yüz, dokuz yüz doksan dokuzdan bir artık.

4. sıfat, mecaz Pek çok, çok sayıda:

      "En nihayet bin güçlükle ancak küçük parçalar hâlinde imha edilebilmiş." - Ahmet Kabaklı

Kelime Kökeni

Eski Türkçe biŋ veya bıŋ sözcüğünden evrilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

biŋ/bıŋ "1000 sayısı" [ Orhun Yazıtları (735) : biŋ süg ilki kün ölürtim [bin askeri ilk gün öldürdüm] ]

miŋ [ Irk Bitig (900 yılından önce) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski