çalışmak

 

çalışmak

çalışmak ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. nesnesiz Bir şeyi oluşturmak veya ortaya çıkarmak için emek harcamak:

      "Aldırma sen hemen çalış ki biraz / Çalışan ilerler, yerinde kalmaz" - Enis Behiç Koryürek

2. nesnesiz Herhangi bir iş üzerinde olmak.

3. -de İşi veya görevi olmak, bulunmak:

      "İnşaatlarda çalışan işçiler birer ikişer inşaatların kapılarından geri dönüp geldiler." - Lâtife Tekin

4. nesnesiz Makine veya aletler işe yarar durumda olmak veya işlemekte bulunmak.

5. -e Bir şeyi yapmak için gereken çarelere başvurmak, o şeyi gerçekleştirmek için kendini zorlamak, çaba harcamak:

      "Olduğundan fazla yaşlı görünmeye çalıştığını sezdim." - Refik Halit Karay

6. -e Bir şeyi öğrenmek veya yapmak için emek vermek.

Kelime Kökeni

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء  "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל  "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי  "doldurma" kökünden türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Mukaddimetü'l-Edeb (1300 yılından önce) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski