ciddi

 

ciddi

ciddi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

(ciddi:), Arapça ciddī

1. sıfat Şaka olmayan, gerçek:

      "Kısa zamanda yarı şaka, yarı ciddi tenkit edecek kadar yakınlaşmışlardı." - Tarık Buğra

2. sıfat Ağırbaşlı:

      "Ben onu pek ciddi bir genç olarak tanırım." - Hüseyin Rahmi Gürpınar

3. sıfat Titizlik gösterilen, önem verilen:

      "Bu dönemde yazara konu üzerinde vukuf, ciddi incelemeler şart koşulur." - Haldun Taner

4. sıfat Tehlikeli, endişe veren, ağır, vahim, kritik:

      "Hastalığımızın oldukça ciddi olduğuna işaret etmekten kendimizi alamadık." - Burhan Felek

5. sıfat Eğlendirme amacı gütmeyen.

6. sıfat Gülmeyen:

      "O, ciddi bir tavırla mühim bir şey anlatmaya hazırlanmış gibiydi." - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

7. sıfat Güvenilir, sağlam, önemli:

      "Ciddi bir gazetede liyakatli, genç bir muharririn şu sözleri beni hâlâ düşündürüyor." - Orhan Seyfi Orhon

8. zarf Önem vererek, gerçek olarak:

      Size bunu ciddi söylüyorum, yalan değil!

9. zarf Güvenilir bir biçimde:

      "Çok ciddi durunca mükemmel olduklarını sanıyorlar." - Ayla Kutlu

Kelime Kökeni

Arapça cdd2 kökünden gelen cidd جدّ  "ciddiyet, gayret, keskinlik" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça cadda جدّ  "1. biçti, dalından meyve kesti, 2. yeniledi, 3. keskin idi, ciddi ve canlı idi" fiilinin masdarıdır.

Tarihte En Eski Kaynak

cidden [ (1600 yılından önce) ]

ciddî "ciddi, gayretli" [ Ahmet Vefik Paşa, Lugat-ı Osmani (1876) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski