görev

 

görev

görev ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. isim Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.

2. isim İşlev.

3. isim Resmî iş, vazife:

      "Cavit Bey görevi ona verdiği gün Abdi Bey çok sevinmişti." - Attila İlhan

4. isim Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı iş, misyon.

5. isim, dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.

6. isim, fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.

7. isim, matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

Bilişim Terimleri Sözlüğü - 1981

İngilizce: task, Fransızca: tâche, unitée de traitement

Bilgisayarda uygulanacak bir işi oluşturan öğelerden her biri; iş birimi.

Eğitim Terimleri Sözlüğü - 1974

Türkçe: vazife, hizmet, İngilizce: function, Fransızca: fonction

1. Bir nesnenin ya da bir kimsenin gördüğü iş, kendisinden beklenen eylem. 2. İş görme yetisi. 3. Belli bir değişkenle ilişkili olan herhangi bir matematiksel ifade.

Zooloji Terimleri Sözlüğü - 1963

İngilizce: function, Fransızca: fonction, Almanca: Tâtigkeit, Latin: functus

(anlamdaş. fonksiyon) Bir organ ya da bölgeye özgü olan doğal çalışma.

Felsefe Terimleri Sözlüğü - 1975

Türkçe: üfule, vazife, İngilizce: function, Fransızca: fonction, Almanca: Funktion, Latin: functio

(Lat. functio = yerine getirme, gerçekleştirme) : 1. Bir organın başarısı, gördüğü iş, etkinlik biçimi.(Ör. Görme gözün görevidir.) 2. Bir etkenin değişmesiyle öteki etkenin de değiştiği bağlılık ilişkisi; özellikle iki dizi arasındaki yasal bağlantı.

Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü - 1972

Bir sözcüğün sözdiziminde belirttiği iş: Güzeller sevimli olur (ad görevinde sıfat) ; Arkadaşım güzel konuşur (belirteç görevinde sıfat) ; Okul kitabında yanlış kalmamalıdır (dolaylı tümleç görevinde tamlama) vb.

Biyoloji Terimleri Sözlüğü - 1998

Türkçe: vazife, İngilizce: function, Fransızca: fonction, Almanca: Tätigkeit, Latin: functus: yapılmış

Bir organ ya da bölgeye özgü olan doğal faaliyet. Fonksiyon.

Kelime Kökeni

Türkiye Türkçesinde iş gör- fiilinden +Av sonekiyle türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

görev "fonksiyon, işlev" [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri (1942) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski