yardım

 

yardım

yardım ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. isim Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet:

      "Oğlunun yardım dileyen bakışlarını görmezden gelerek kahvaltı masasına oturdu." - Elif Şafak

2. isim Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri.

3. isim Etki:

      "Otların üstünde, ağaçların yapraklarında kalan yağmur damlaları rüzgârın da yardımıyla öğleye kadar kurudu." - Necati Cumalı

4. isim Bağış, iane.

5. isim İşlerin daha etkin ve verimli olabilmesi için sağlanan katkı, destek:

      "Bugün tiyatroya yapılan devlet yardımlarının gerekçesi de tiyatronun eğitimle olan sıkı ilişkisine dayanmaktadır." - Metin And

Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü - 1972

Türkçe: iane, İngilizce: donation, assisstance, Fransızca: don, assistance

1. Para yardımı. 2. Belirli konular üzerinde yapılacak işlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilere yapılan para yardımı.

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu - 2007

aid

yardım

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu - 2007

assistance

yardım

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu - 2007

help

yardım

Kelime Kökeni

Farsça yārī يارى  "yardım" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça yār يار  "1. el, kol, 2. yardımcı" sözcüğünden türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

yārī "el verme, yardım etme" [ Mukaddimetü'l-Edeb (1300 yılından önce) : yārī bériştiler, biri biriŋe arka boluştılar [yardımlaştılar] ]

yārī "aynı anlamda" [ TDK, Tarama Sözlüğü (1400 yılından önce) ]

yārdım/yārlığ "aynı anlamda" [ Kıpçak Türkçesi Sözlüğü (1500 yılından önce) ]

yardeh/yārdım "aynı anlamda" [ TDK, Tarama Sözlüğü (1400 yılından önce) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski